İç Tüzük

S.S. 5 NO’LU İZMİT ŞEHİRİÇİ MİNİBÜS VE OTOBÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA AİT

İÇ TÜZÜK

 AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kooperatifimizin kuruluş amacı doğrultusunda üyelerin veya üyeler adına kayıtlı ticari araçlarda çalışanların faaliyetlerine ilişkin hak, vecibe ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerin yapılmasıdır.

TANIMLAR

Madde 2-

 Belediye                             : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni

Kooperatif                          : S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

ÖHO                                     : Özel Halk otobüsü

Taşımacı (İşletmeci)       : Toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli araçların sorumlu işleticisini

Sürücü                                 : Taşımacı tarafından görevlendirilen araç sürücüsünü

Araç                                      : Özel Toplu Taşıma Aracı’nı

ASTB                                     : (Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi) Araçları kullanan kişilerin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartını

TTSK                                     : (Toplu Taşıma Seyahat Kartları) Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak İndirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile manyetik kartlarını

Meslek Odası                    : Kocaeli Özel Halk Otobüsçüleri Odası’nı

Hareket Memurluğu      : Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Hareket Memurluklarını

Hat                                        : Aracın çalıştığı hattı

Güzergâh                           : Aracın izleyeceği yolu

Zaman Tarifesi (ZT)         : Araçların seferlerinde uyacakları zaman tarifelerini gösteren listeyi

Komisyon                           : Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce tespit edilip Ulaşım Dairesi Başkanı tarafından onaylanan üç görevliden oluşan Komisyonu,

KABAHAT SAYILAN DURUMLAR

Madde -3

3.1.Belediye veya Kooperatif yönetimi tarafından belirlenen zaman tarifelerine/hareket programına uymamak, (100 tam bilet (2 tur))

3.2.Güzergâhı tamamlamamak, (100 tam bilet (2 tur))

3.3.Duraklar da durmamak, (50 tam bilet (1tur))

3.4.Kirli  ve hasarlı araçla sefere çıkmak, (50 tam bilet (1tur))

3.5.Sefer halinde araçlarda kasetçalar, CD çalar, radyo v.s. çalınmayacaktır. (50 tam bilet (1tur))

3.6. Sabahları ilk tura çıkacak araçların  saat ve dakikasına riayet etmemesi,  (100 tam bilet (2 tur))

3.7.Araç içindeki validatör veya kamera sistemi özenle korunmaması, Cihazlarda oluşan arızlara zaman geçirilmeden kooperatif yetkililerine bildirilmemesi, (araç sürücüsüne uzaklaştırma)

3.8.Sürücü kılık kıyafet kurallarına uyacaktır. Araç çalışanı sakal traşlı olacaktır. Ancak Sakal Bırakmış olan sürücü ise sakallarını düzgün şekilde toplamış olacaktır.  (50 tam bilet (1tur))

3.9.  Güzergah ihlali yapmak,( 100 tam bilet (2 tur))

3.10.Durak dışı yolcu indirmek ve bindirmek,

3.11.Aracın hattan çekilmesi, (hak edişin kesilmesi ayrıca cezai işlem uygulanır)

3.12.Araçta sigara içmek, (50 tam bilet (1tur))

3.13.Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, (50 tam bilet (1tur))

3.14. Sürücünün aracı çalışmaya başlamadan güzergâh kodlarını girmemesi (50 tam bilet (1tur))

3.15.Araçlarda hostes, muavin, biletçi adı altında birilerinin çalıştırılması, (50 tam bilet (1tur))

3.16.  Sürücü tarafından Belediye tarafından verilen ücretsiz kart sahipleri dışında ücretsiz yolcu taşıması, (araç sürücüsünün uzaklaştırılması)

3.17.Sürücünün, Karayolu Trafik kanununda belirtilmiş trafik kurallarına uymaması, (araç sürücüsünün uzaklaştırılması)

3.18.Sürücünün Ehliyetsiz olması veya alkollü ve uyuşturucu madde kullanması, (araç sürücüsünün süresiz uzaklaştırılması)

3.19.Arıza yapan araç sürücülerinin durak yetkililerine makul sürede haber vermemesi, (50 tam bilet (1tur))

3.20.Kooperatif yöneticilerinin talimatlarına uymamak, (araç sürücüsünün uzaklaştırılması)

3.21.Yolcularla tartışmak, hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak, (araç sürücüsünün uzaklaştırılması)

3.20. Araç sahipleri veya şoförler, kooperatif üyeleri ile ve/veya çalışan şoförlerle tartışmak, kooperatif yöneticileri ile ferdi münakaşalarda bulunmak, (araç sürücüsünün uzaklaştırılması)

3.22. Araç sahipleri araçlarında çalıştırdıkları şoförlerin davranış, hal ve hareketlerinden sorumludur.

3.23.Kooperatif yönetiminden onay alınmamış sürücü çalıştırmak,  (araç seferden men)

3.24.Kooperatif yönetimi tarafından şoför kart verilmemiş olan sürücüleri çalıştırmak,  (araç seferden men)

3.25.Araçlarda çalışan şoförlerin hatalarından dolayı kesilecek olan ceza bedelleri araç sahibinin hesabından elektronik bilet hesabından kesilecek, araç sahibi isterse ceza bedelini şoförden tahsil edecektir. Oy birliği ile.

3.26.Araçlarda çalışan şoförlerin hatalarından dolayı yönetim kurulu ceza verme yetkisine sahip olacaktır.

3.27. İç tüzüğe göre verilen cezalar havuzdaki toplanan paradan hesaplanacak ve ceza sahibi araca ceza bedeli kadar eksik yatırılacaktır.

3.28.Kooperatif tarafından çalışan şoför personele çalışma belgesi verilecektir. Belgesi olmayan Kişi çalıştırılmayacaktır.

3.29. Her araç sabah sırasına bir önceki aracın saatinde durakta olacaktır.

 CEZALAR

Madde 4.

4.1.”A” grubu ceza 50 tam bilet tutarı,

4.2.”B” grubu ceza 100 tam bilet tutarı,

4.3.”C” grubu ceza 150 tam bilet tutarı,

4.4.”D” grubu ceza 200 tam bilet tutarı,

4.5.”E” grubu ceza 250 tam bilet tutarı,

4.6. Madde 3 de belirtilen eylemler aynı ay içinde mükerrer işlenirse her defasında   bir üst gruptaki ceza uygulanır.

4.7.  Madde 3 de yer alan suçlardan;

 

-3.3,3.4,3.5,3.8,3.13,3.15, deki bentlerde yer alana eylemlere “A” grubu ceza uygulanır.

-3.1-2-6-9-, deki bentlerde yer alana eylemlere “B” grubu ceza uygulanır.

-…………………………………….., deki bentlerde yer alana eylemlere “C” grubu ceza uygulanır.

-…………………………………….., deki bentlerde yer alana eylemlere “D” grubu ceza uygulanır.

-…………………………………….., deki bentlerde yer alana eylemlere “E” grubu ceza uygulanır.

3. Maddede ki 7-16-18-20-20-21 bendlerindeki eylemlere 3. Maddenin 26.bendi uygulanacaktır.

3. Maddede ki 18. Bendi süresiz uzaklaştırma uygulanacaktır.

3. Maddede ki 23 ve 24. Bendlerine aracın seferden men edilmesi uygulanacaktır.

CEZA GELİRLERİ

Madde 5.

5.1.Yönetim kurulundan 2 kişi, denetim kurulundan 1 kişi seçilerek ceza komisyonu oluşturulur. Ceza Komisyonu ilgili şikâyetleri değerlendirerek ve gerektiğinde sürücünün de yazılı savunmasını alarak karar verir.

5.2.  Araçlarda çalışan sürücülerin hatalarından dolayı kesilecek olan ceza bedelleri araç sahibinin elektronik bilet hesabından kesilecek, (araç sahibi isterse ceza bedelini şoförden tahsil edecektir.)

5.3.Ceza gelirleri ayrı bir havuzda toplanır, dönemsel aralıklarla tüm üyelere eşit olarak pay edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 6.

6.1.İş bu çalışma Tüzüğü genel kurulda kabul edilmesi üzerine yürürlüğe girer.

6.2.çalışma tüzüğü uygulanması yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 7.

7.1.İş bu 7 maddeden ibaret iç tüzüğün genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Genel kurul tarafından onaylandığında iş bu tüzük  ……………………. tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.  ………………. tarihinde kadar eski tüzük geçerlidir.

7.2.Bir sonraki genel kurulda oya sunulmak kaydı ile Yönetim Kurulu oybirliği ile ihtiyaca binaen ve “A” ceza gurubunu geçmeyecek düzenlemeler yapabilir.

7.3. 06.06.2013 tarihli Genel Kurulda İç Tüzük oy birliği ile karara bağlanmış olup, yürürlüğe girmiştir.