PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
104 06:00     08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:27     12:47     07:15  
07:28     15:48       08:25     07:49     14:49     08:55  
08:57     17:40       11:27     09:57     16:49     10:30  
11:13     19:16       14:36     12:28     18:36     12:18  
13:14     20:45 PARK 35 TERK       16:44     14:48     20:15     14:10  
15:58     21:57  PARK 35 TERK       18:26     16:51     21:30 PARK 35 TERK   16:25  
      00:05 PARK 35 TERK                       23:05 PARK 35 TERK      
194 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:20     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:23     06:47     08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:55  
07:44     14:24     09:13     08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   15:48       08:35  
09:43     16:37     11:58     10:57     17:40       10:15  
12:13     18:18     15:42     12:58     19:16       12:06  
14:12     19:57 PARK 35 TERK     17:33     15:30     20:45 PARK 35 TERK       13:57  
16:30     21:15 PARK 35 TERK     19:04     17:19     21:57  PARK 35 TERK       16:10  
      22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK              
158 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:27     07:54     07:34     06:52     06:00     11:55     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:49     14:58     09:27     08:13     07:28     13:57    
09:57     16:58     15:54     10:27     08:57     16:09    
12:28     18:34     16:06     13:30     11:13     17:57    
14:48     20:15 PARK 35 TERK     17:47     16:12     13:14     19:45    
16:51     21:30 PARK 35 TERK     19:30     17:54     15:58     21:00 PARK 35 TERK  
      23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK      
302 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:40     07:58     HAT 104   06:58     06:20     12:25     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:03     15:36     Y.KENT VİNSAN   08:19     07:44     14:27    
10:13     17:26     07:59 09:40   10:43     09:43     16:40    
12:43     18:52     10:35 12:10   13:58     12:13     18:24    
15:20     20:30 PARK 35 TERK     13:25 15:00   16:24     14:12     20:00    
17:12     21:45 PARK 35 TERK     15:55 17:10   18:10     16:30     21:15 PARK 35 TERK  
      23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10               22:40 PARK 35 TERK      
050 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:47     06:20     07:39     07:18     06:40     12:57     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   07:44     13:45     08:40     08:03     14:57    
10:57     09:43     16:18     11:43     10:13     17:09    
12:58     12:13     18:02     15:10     12:43     18:47    
15:30     14:12     19:45 PARK 35 TERK     17:05     15:20     20:30    
17:19     16:30     20:57 PARK 35 TERK     18:42     17:12     21:45 PARK 35 TERK  
            22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK      
320 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:52     06:27     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:23     06:47     13:25     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:13     07:49     14:24     09:13     08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   15:18    
10:27     09:57     16:37     11:58     10:57     17:19    
13:30     12:28     18:18     15:42     12:58     18:57    
16:12     14:48     19:57 PARK 35 TERK     17:33     15:30     20:45    
17:54     16:51     21:15 PARK 35 TERK     19:04     17:19     21:57 PARK 35 TERK  
            22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK      
361 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:58     07:39     07:18     07:58     HAT 104   06:20     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:19     13:45     08:40     15:36     Y.KENT VİNSAN   08:05    
10:43     16:18     11:43     17:26     07:59 09:40   09:40    
13:58     18:02     15:10     18:52     10:35 12:10   11:40    
16:24     19:45 PARK 35 TERK     17:05     20:30 PARK 35 TERK     13:25 15:00   13:47    
18:10     20:57 PARK 35 TERK     18:42     21:45 PARK 35 TERK     15:55 17:10   15:57    
      22:20 PARK 35 TERK           23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10            
176 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:00     07:58     HAT 104   06:52     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   10:42  
08:25     07:28     15:36     Y.KENT VİNSAN   08:13       12:30  
11:27     08:57     17:26     07:59 09:40   10:27       14:34  
14:36     11:13     18:52     10:35 12:10   13:30       16:55  
16:44     13:14     20:30 PARK 35 TERK     13:25 15:00   16:12       18:25  
18:26     15:58     21:45 PARK 35 TERK     15:55 17:10   17:54       20:20 PARK 35 TERK
            23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10               22:20 PARK 35 TERK
379 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:18     06:47     08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:34     06:35     10:54  
08:40     08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   15:48       09:27     08:15     12:42  
11:43     10:57     17:40       15:54     09:55     14:46  
15:10     12:58     19:16       16:06     12:12     17:10  
17:05     15:30     20:45 PARK 35 TERK       17:47     14:09     18:40  
18:42     17:19     21:57  PARK 35 TERK       19:30     16:19     20:40 PARK 35 TERK
            00:05 PARK 35 TERK                       22:45 PARK 35 TERK
343 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:23     06:52     06:00     07:54     06:58     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:30  
09:13     08:13     07:28     14:58     08:19       13:18  
11:58     10:27     08:57     16:58     10:43       15:25  
15:42     13:30     11:13     18:34     13:58       17:55  
17:33     16:12     13:14     20:15 PARK 35 TERK     16:24       19:35  
19:04     17:54     15:58     21:30 PARK 35 TERK     18:10       21:40 PARK 35 TERK
                  23:05 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK
140 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:34     06:58     06:20     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:18     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:18  
09:27     08:19     07:44     14:24     08:40       13:06  
15:54     10:43     09:43     16:37     11:43       15:10  
16:06     13:58     12:13     18:18     15:10       17:40  
17:47     16:24     14:12     19:57 PARK 35 TERK     17:05       19:15  
19:30     18:10     16:30     21:15 PARK 35 TERK     18:42       21:20 PARK 35 TERK
                  22:40 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK
415 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 104   07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:27     07:39     07:23     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:06  
Y.KENT VİNSAN   08:25     07:49     13:45     09:13       12:54  
07:59 09:40   11:27     09:57     16:18     11:58       14:57  
10:35 12:10   14:36     12:28     18:02     15:42       17:25  
13:25 15:00   16:44     14:48     19:45 PARK 35 TERK     17:33       18:55  
15:55 17:10   18:26     16:51     20:57 PARK 35 TERK     19:04       21:00 PARK 35 TERK
18:05 19:10               22:20 PARK 35 TERK                 23:10 PARK 35 TERK
032 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:39     07:34     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:27     07:58     06:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT  
13:45     09:27     08:25     07:49     15:36     08:25    
16:18     15:54     11:27     09:57     17:26     10:10    
18:02     16:06     14:36     12:28     18:52     12:36    
19:45 PARK 35 TERK     17:47     16:44     14:48     20:30 PARK 35 TERK     14:40    
20:57 PARK 35 TERK     19:30     18:26     16:51     21:45 PARK 35 TERK     16:59    
22:20 PARK 35 TERK                       23:35 PARK 35 TERK              
212 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:18     06:40     08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:28     06:40  
14:24     08:40     08:03     15:48       08:55     08:15  
16:37     11:43     10:13     17:40       10:55     09:55  
18:18     15:10     12:43     19:16       15:27     11:54  
19:57 PARK 35 TERK     17:05     15:20     20:45 PARK 35 TERK       17:40     13:46  
21:15 PARK 35 TERK     18:42     17:12     21:57  PARK 35 TERK       19:12     15:55  
22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK                    
068 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:54     07:23     06:47     06:20     07:39     07:14     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
14:58     09:13     08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   07:44     13:45     08:45    
16:58     11:58     10:57     09:43     16:18     10:40    
18:34     15:42     12:58     12:13     18:02     14:18    
20:15 PARK 35 TERK     17:33     15:30     14:12     19:45 PARK 35 TERK     16:27    
21:30 PARK 35 TERK     19:04     17:19     16:30     20:57 PARK 35 TERK     18:11    
23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK              
469 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:58     HAT 104   06:58     06:00     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:02 ORMAN KÖY SANAYİ     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
15:36     Y.KENT VİNSAN   08:19     07:28     14:24     08:35    
17:26     07:59 09:40   10:43     08:57     16:37     10:25    
18:52     10:35 12:10   13:58     11:13     18:18     13:12    
20:30 PARK 35 TERK     13:25 15:00   16:24     13:14     19:57 PARK 35 TERK     15:09    
21:45 PARK 35 TERK     15:55 17:10   18:10     15:58     21:15 PARK 35 TERK     17:27    
23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10               22:40 PARK 35 TERK              
516 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:47     06:40     07:54     07:42     06:25  
15:48       08:10 HAT 73 2 TUR ATAR   08:03     14:58     09:10     07:55  
17:40       10:57     10:13     16:58     11:10     09:35  
19:16       12:58     12:43     18:34     15:49     11:42  
20:45 PARK 35 TERK       15:30     15:20     20:15 PARK 35 TERK     17:49     13:32  
21:57  PARK 35 TERK       17:19     17:12     21:30 PARK 35 TERK     19:27     15:40  
00:05 PARK 35 TERK                       23:05 PARK 35 TERK              
284 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:40     07:54     07:34     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:00     07:35  
  08:03     14:58     09:27     08:25     07:55     09:15  
  10:13     16:58     15:54     11:27     09:25     14:22  
  12:43     18:34     16:06     14:36     11:25     16:40  
  15:20     20:15 PARK 35 TERK     17:47     16:44     13:36     18:10  
  17:12     21:30 PARK 35 TERK     19:30     18:26     15:40     20:00 PARK 35 TERK
        23:05 PARK 35 TERK                       21:57 PARK 35 TERK