315 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:36   07:15 55   08:06 55   07:48 55   12:45 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
08:00 95 GİT 95 DÖN  55     09:24 55   13:24 60   10:15 55   15:15 55  
10:30 55     11:48 72 GİT 95 DÖN 60   16:00 95 GİT 72 DÖN 60   12:40 60   17:24 55  
12:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     14:48 72 GİT 95 DÖN 60   18:15 60   15:40 60   19:40 50  
15:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     17:30 60   20:20 50   18:45 56   21:20 50  
              22:00 50              
299 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:48   07:25 55   08:18 55   07:41 55   HAT 32 13:00   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
08:12 55     09:36 55   13:48 72 GİT 95 DÖN 60   10:00 95 GİT 95 DÖN 55    
10:45 55     12:00 95 GİT 72 DÖN  60   16:20 60   12:20 60    
13:00 95 GİT 72 DÖN  60     15:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:00 95 GİT 95 DÖN 54   15:30 60    
16:10 60     17:40 60   20:40 50   18:30 58    
              22:20 50          
383 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:25 55   HAT 32 08:00   07:33 72 GİT 95 DÖN 55   06:55 55   08:35 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   HAT 32 12:40
08:25 55     09:48 55   09:04 95 GİT 95 DÖN 50 55   14:12 60    
11:00 95 GİT 95 DÖN 55     12:10 60   11:24 60   16:40 60    
13:12 60     15:20 60   14:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:20 52    
16:30 60     18:00 95 GİT 72 DÖN 60   17:10 60   21:00 50    
                    22:40 50    
117 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:40 72 GİT 95 DÖN 55   07:54 55   HAT 32 07:24   07:05 55   08:55 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:00 50
08:45 55   12:30 60     09:14 55   14:36 60     09:00 95 GİT 95 DÖN 50
11:12 60   15:10 60     11:36 60   17:00 95 GİT 72 DÖN 60     11:00 95 GİT 95 DÖN 50
13:36 60   17:50 72 GİT 95 DÖN 60     14:24 60   19:40 50     13:36 50
16:50 72 GİT 95 DÖN 60   20:00 95 GİT 72 DÖN 50     17:20 60   21:20 50     16:00 95 GİT 95 DÖN 50
      21:40 50           23:00 GİDİŞ        
063 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:55 55   08:06 55   07:48 55   06:25 55   HAT 32 07:36   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   09:20 50
09:04 95 GİT 95 DÖN 50 55   13:24 60   10:15 55   08:25 55       11:48 50
11:24 60   16:00 95 GİT 72 DÖN 60   12:40 60   11:00 95 GİT 95 DÖN 55       14:12 50
14:00 95 GİT 72 DÖN 60   18:15 60   15:40 60   13:12 60       16:36 50
17:10 60   20:20 50   18:45 56   16:30 60       18:45 50
      22:00 50                      
081 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:05 55   08:18 55   07:41 55   06:40 72 GİT 95 DÖN 55   HAT 32 07:48   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:20 50
09:14 55   13:48 72 GİT 95 DÖN 60   10:00 95 GİT 95 DÖN 55   08:45 55       09:40 50
11:36 60   16:20 60   12:20 60   11:12 60       11:36 50
14:24 60   19:00 95 GİT 95 DÖN 54   15:30 60   13:36 60       14:00 95 GİT 95 DÖN 50
17:20 60   20:40 50   18:30 58   16:50 72 GİT 95 DÖN 60       16:24 50
      22:20 50                      
297 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:15 55   08:35 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 08:00   08:30 50   07:40 50
09:24 55   14:12 60     08:00 95 GİT 95 DÖN  55     10:40 50   10:00 95 GİT 95 DÖN 50
11:48 72 GİT 95 DÖN 60   16:40 60     10:30 55     12:30 55   12:00 95 GİT 95 DÖN 50
14:48 72 GİT 95 DÖN 60   19:20 52     12:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     16:00 95 GİT 95 DÖN 55   14:24 51
17:30 60   21:00 50     15:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     18:45 55   16:48 50
      22:40 50                      
242 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:25 55   08:55 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   07:54 55   HAT 32 12:40   08:20 50
09:36 55   14:36 60     08:12 55   12:30 60     10:30 50
12:00 95 GİT 72 DÖN  60   17:00 95 GİT 72 DÖN 60     10:45 55   15:10 60     12:48 50
15:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:40 50     13:00 95 GİT 72 DÖN  60   17:50 72 GİT 95 DÖN 60     15:12 50
17:40 60   21:20 50     16:10 60   20:00 95 GİT 72 DÖN 50     17:36 50
      23:00 GİDİŞ           21:40 50        
007 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:33 72 GİT 95 DÖN 55   06:55 55   08:35 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:30   11:12 50
09:48 55   09:04 95 GİT 95 DÖN 50 55   14:12 60     08:00 95 GİT 95 DÖN  55     13:12 50
12:10 60   11:24 60   16:40 60     10:30 55     15:36 50
15:20 60   14:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:20 52     12:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     18:00 95 GİT 95 DÖN 50
18:00 95 GİT 72 DÖN 60   17:10 60   21:00 50     15:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     20:00 95 GİT 95 DÖN 50
            22:40 50             21:40 50
463 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:41 55   07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:48   07:25 55   08:18 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   08:40 50
10:00 95 GİT 95 DÖN 55   08:12 55     09:36 55   13:48 72 GİT 95 DÖN 60     10:45 50
12:20 60   10:45 55     12:00 95 GİT 72 DÖN  60   16:20 60     13:24 50
15:30 60   13:00 95 GİT 72 DÖN  60     15:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:00 95 GİT 95 DÖN 54     15:48 50
18:30 58   16:10 60     17:40 60   20:40 50     18:15 50
                    22:20 50        
009 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:48 55   07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:36   07:15 55   08:06 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   08:00 95 GİT 72 DÖN 50
10:15 55   08:00 95 GİT 95 DÖN  55     09:24 55   13:24 60     10:15 50
12:40 60   10:30 55     11:48 72 GİT 95 DÖN 60   16:00 95 GİT 72 DÖN 60     12:24 50
15:40 60   12:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     14:48 72 GİT 95 DÖN 60   18:15 60     14:48 50
18:45 56   15:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     17:30 60   20:20 50     17:12 50
                    22:00 50        
513 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 32 07:24   07:05 55   08:55 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   08:15 50   11:24 50
  09:14 55   14:36 60     08:12 55   10:20 50   13:48 50
  11:36 60   17:00 95 GİT 72 DÖN 60     10:45 55   12:15 55   16:12 50
  14:24 60   19:40 50     13:00 95 GİT 72 DÖN  60   15:30 55   18:30 50
  17:20 60   21:20 50     16:10 60   18:30 55   20:20 50
        23:00 GİDİŞ                 22:00 50
153 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 32 07:36   07:15 55   08:06 55   07:48 55   06:25 55   14:45 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
  09:24 55   13:24 60   10:15 55   08:25 55   17:00 95 GİT 95 DÖN 55  
  11:48 72 GİT 95 DÖN 60   16:00 95 GİT 72 DÖN 60   12:40 60   11:00 95 GİT 95 DÖN 55   19:20 52  
  14:48 72 GİT 95 DÖN 60   18:15 60   15:40 60   13:12 60   21:00 50  
  17:30 60   20:20 50   18:45 56   16:30 60   23:00 50  
        22:00 50                    
225 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 32 07:48   07:25 55   08:18 55   07:41 55   06:40 72 GİT 95 DÖN 55   13:45 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
  09:36 55   13:48 72 GİT 95 DÖN 60   10:00 95 GİT 95 DÖN 55   08:45 55   16:12 55  
  12:00 95 GİT 72 DÖN  60   16:20 60   12:20 60   11:12 60   18:15 55  
  15:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:00 95 GİT 95 DÖN 54   15:30 60   13:36 60   20:20 50  
  17:40 60   20:40 50   18:30 58   16:50 72 GİT 95 DÖN 60   22:00 50  
        22:20 50                
185 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 32 08:00   07:33 72 GİT 95 DÖN 55   06:55 55   08:35 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:15 50   HAT 32 07:45
  09:48 55   09:04 95 GİT 95 DÖN 50 55   14:12 60     09:00 95 GİT 95 DÖN 50  
  12:10 60   11:24 60   16:40 60     11:15 55  
  15:20 60   14:00 95 GİT 72 DÖN 60   19:20 52     13:30 55  
  18:00 95 GİT 72 DÖN 60   17:10 60   21:00 50     16:48 55  
              22:40 50          
461 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:54 55   HAT 32 07:24   07:05 55   08:55 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:30 50   HAT 32 07:30
12:30 60     09:14 55   14:36 60     09:20 50  
15:10 60     11:36 60   17:00 95 GİT 72 DÖN 60     11:30 55  
17:50 72 GİT 95 DÖN 60     14:24 60   19:40 50     14:00 95 GİT 95 DÖN 55  
20:00 95 GİT 72 DÖN 50     17:20 60   21:20 50     17:12 55  
21:40 50           23:00 GİDİŞ          
261 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:06 55   07:48 55   07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 07:36   07:15 55   14:15 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
13:24 60   10:15 55   08:12 55     09:24 55   16:36 55  
16:00 95 GİT 72 DÖN 60   12:40 60   10:45 55     11:48 72 GİT 95 DÖN 60   19:00 95 GİT 95 DÖN 55  
18:15 60   15:40 60   13:00 95 GİT 72 DÖN  60     14:48 72 GİT 95 DÖN 60   20:40 50  
20:20 50   18:45 56   16:10 60     17:30 60   22:30 50  
22:00 50                            
243 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:18 55   07:41 55   06:25 55   HAT 32 07:48   07:25 55   13:15 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
13:48 72 GİT 95 DÖN 60   10:00 95 GİT 95 DÖN 55   08:25 55     09:36 55   15:45 55  
16:20 60   12:20 60   11:00 95 GİT 95 DÖN 55     12:00 95 GİT 72 DÖN  60   17:48 55  
19:00 95 GİT 95 DÖN 54   15:30 60   13:12 60     15:00 95 GİT 72 DÖN 60   20:00 95 GİT 95 DÖN 50  
20:40 50   18:30 58   16:30 60     17:40 60   21:40 50  
22:20 50                            
180 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:35 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ   HAT 32 08:00   07:33 72 GİT 95 DÖN 55   07:45 72 GİT 95 DÖN 50   HAT 32 13:00
14:12 60     08:00 95 GİT 95 DÖN  55     09:48 55   09:40 50  
16:40 60     10:30 55     12:10 60   11:45 55  
19:20 52     12:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     15:20 60   14:30 55  
21:00 50     15:50 72 GİT 95 DÖN 60 60     18:00 95 GİT 72 DÖN 60   17:36 55  
22:40 50                        
054 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:55 55   HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   06:40 72 GİT 95 DÖN 55   07:54 55   HAT 32 07:24   07:00 50   13:00 95 GİT 95 DÖN 50
14:36 60     08:45 55   12:30 60     08:45 50   15:24 50
17:00 95 GİT 72 DÖN 60     11:12 60   15:10 60     11:00 95 GİT 95 DÖN 55   17:48 50
19:40 50     13:36 60   17:50 72 GİT 95 DÖN 60     13:00 95 GİT 95 DÖN 55   19:40 50
21:20 50     16:50 72 GİT 95 DÖN 60   20:00 95 GİT 72 DÖN 50     16:24 55   21:20 50
23:00 GİDİŞ           21:40 50              
171 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   06:25 55   HAT 32 08:00   07:33 72 GİT 95 DÖN 55   06:55 55   HAT 32 07:45   12:12 50
  08:25 55     09:48 55   09:04 95 GİT 95 DÖN 50 55     14:36 52
  11:00 95 GİT 95 DÖN 55     12:10 60   11:24 60     17:00 95 GİT 95 DÖN 50
  13:12 60     15:20 60   14:00 95 GİT 72 DÖN 60     19:00 95 GİT 95 DÖN 50
  16:30 60     18:00 95 GİT 72 DÖN 60   17:10 60     20:40 50
                        22:30 50
255 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT  SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR   06:40 72 GİT 95 DÖN 55   07:54 55   HAT 32 07:24   07:05 55   08:00 95 GİT 72 DÖN 50   12:36 50
  08:45 55   12:30 60     09:14 55   10:00 95 GİT 95 DÖN 50   15:00 95 GİT 95 DÖN 50
  11:12 60   15:10 60     11:36 60   12:00 95 GİT 95 DÖN 55   17:24 50
  13:36 60   17:50 72 GİT 95 DÖN 60     14:24 60   15:00 95 GİT 95 DÖN 55   19:20 50
  16:50 72 GİT 95 DÖN 60   20:00 95 GİT 72 DÖN 50     17:20 60   18:00 95 GİT 95 DÖN 55   21:00 50
        21:40 50                 23:00 50