060 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:30 30 DÖN   07:15 30 DÖN   07:00 30 DÖN   07:50 30 DÖN   07:30 30 DÖN   13:40 35 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:04 30 DÖN   08:25 30 DÖN   08:18 30 DÖN   15:12 35 DÖN   08:35 30 DÖN   15:12 35 DÖN  
09:00 30 DÖN   10:00 30 DÖN   09:40 30 DÖN   16:36 35 DÖN   10:20 30 DÖN   16:40 35 DÖN  
11:00 30 DÖN   12:00 35 DÖN   11:40 30 DÖN   18:00 35 DÖN   12:20 35 DÖN   18:00 35 DÖN  
13:00 35 DÖN   13:45 35 DÖN   13:30 35 DÖN   19:20 30 DÖN   14:00 35 DÖN   19:20 30 DÖN  
14:30 35 DÖN   15:36 35 DÖN   15:24 35 DÖN   20:20 30 DÖN   16:00 35 DÖN   20:20 30 DÖN  
16:48 35 DÖN   17:48 35 DÖN   17:24 35 DÖN   21:30 30 DÖN   18:15 35 DÖN   21:30 30 DÖN  
                  23:00 30 DÖN         23:00 30 DÖN  
189 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:45 30 DÖN   07:50 30 DÖN   07:38 30 DÖN   07:15 30 DÖN   07:57 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   07:00 30 DÖN
08:11 30 DÖN   15:12 35 DÖN   08:45 30 DÖN   08:25 30 DÖN   15:48 35 DÖN     08:20 30 DÖN
09:20 30 DÖN   16:36 35 DÖN   10:40 30 DÖN   10:00 30 DÖN   17:12 35 DÖN     09:40 30 DÖN
11:20 30 DÖN   18:00 35 DÖN   12:40 35 DÖN   12:00 35 DÖN   18:30 35 DÖN     11:00 30 DÖN
13:15 35 DÖN   19:20 30 DÖN   14:15 35 DÖN   13:45 35 DÖN   19:40 30 DÖN     12:20 35 DÖN
15:00 35 DÖN   20:20 30 DÖN   16:24 35 DÖN   15:36 35 DÖN   20:40 30 DÖN     14:00 35 DÖN
17:00 35 DÖN   21:30 30 DÖN   18:45 35 DÖN   17:48 35 DÖN   22:00 30 DÖN     16:30 35 DÖN
      23:00 30 DÖN               23:30 30 DÖN        
338 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:00 30 DÖN   06:45 30 DÖN   07:50 30 DÖN   07:38 30 DÖN   07:15 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   13:40 35 DÖN
08:18 30 DÖN   08:11 30 DÖN   15:12 35 DÖN   08:45 30 DÖN   08:25 30 DÖN     15:15 35 DÖN
09:40 30 DÖN   09:20 30 DÖN   16:36 35 DÖN   10:40 30 DÖN   10:00 30 DÖN     16:45 35 DÖN
11:40 30 DÖN   11:20 30 DÖN   18:00 35 DÖN   12:40 35 DÖN   12:00 35 DÖN     18:20 35 DÖN
13:30 35 DÖN   13:15 35 DÖN   19:20 30 DÖN   14:15 35 DÖN   13:45 35 DÖN     19:20 30 DÖN
15:24 35 DÖN   15:00 35 DÖN   20:20 30 DÖN   16:24 35 DÖN   15:36 35 DÖN     20:20 30 DÖN
17:24 35 DÖN   17:00 35 DÖN   21:30 30 DÖN   18:45 35 DÖN   17:48 35 DÖN     21:20 30 DÖN
            23:00 30 DÖN                 22:30 30 DÖN
159 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:15 30 DÖN   07:44 30 DÖN   07:30 30 DÖN   07:00 30 DÖN   06:45 30 DÖN   14:15 35 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:25 30 DÖN   14:45 35 DÖN   08:35 30 DÖN   08:18 30 DÖN   08:11 30 DÖN   15:48 35 DÖN  
10:00 30 DÖN   16:12 35 DÖN   10:20 30 DÖN   09:40 30 DÖN   09:20 30 DÖN   17:12 35 DÖN  
12:00 35 DÖN   17:36 35 DÖN   12:20 35 DÖN   11:40 30 DÖN   11:20 30 DÖN   18:30 35 DÖN  
13:45 35 DÖN   19:00 30 DÖN   14:00 35 DÖN   13:30 35 DÖN   13:15 35 DÖN   19:40 30 DÖN  
15:36 35 DÖN   20:00 30 DÖN   16:00 35 DÖN   15:24 35 DÖN   15:00 35 DÖN   20:40 30 DÖN  
17:48 35 DÖN   21:00 30 DÖN   18:15 35 DÖN   17:24 35 DÖN   17:00 35 DÖN   22:00 30 DÖN  
      22:30 30 DÖN                     23:30 30 DÖN  
323 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:30 30 DÖN   07:57 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:45 30 DÖN   07:44 30 DÖN   07:28 30 DÖN   07:20 30 DÖN
08:35 30 DÖN   15:48 35 DÖN     08:11 30 DÖN   14:45 35 DÖN   08:45 30 DÖN   08:40 30 DÖN
10:20 30 DÖN   17:12 35 DÖN     09:20 30 DÖN   16:12 35 DÖN   10:40 30 DÖN   10:00 30 DÖN
12:20 35 DÖN   18:30 35 DÖN     11:20 30 DÖN   17:36 35 DÖN   12:40 35 DÖN   11:20 30 DÖN
14:00 35 DÖN   19:40 30 DÖN     13:15 35 DÖN   19:00 30 DÖN   15:00 35 DÖN   12:40 35 DÖN
16:00 35 DÖN   20:40 30 DÖN     15:00 35 DÖN   20:00 30 DÖN   16:30 35 DÖN   15:00 35 DÖN
18:15 35 DÖN   22:00 30 DÖN     17:00 35 DÖN   21:00 30 DÖN   18:15 35 DÖN   17:00 35 DÖN
      23:30 30 DÖN           22:30 30 DÖN            
245 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:38 30 DÖN   07:00 30 DÖN   07:57 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30 30 DÖN   07:40 30 DÖN   14:20 35 DÖN
08:45 30 DÖN   08:18 30 DÖN   15:48 35 DÖN     08:04 30 DÖN   09:00 30 DÖN   15:45 35 DÖN
10:40 30 DÖN   09:40 30 DÖN   17:12 35 DÖN     09:00 30 DÖN   11:00 30 DÖN   17:15 35 DÖN
12:40 35 DÖN   11:40 30 DÖN   18:30 35 DÖN     11:00 30 DÖN   13:00 35 DÖN   18:40 35 DÖN
14:15 35 DÖN   13:30 35 DÖN   19:40 30 DÖN     13:00 35 DÖN   15:24 35 DÖN   19:40 30 DÖN
16:24 35 DÖN   15:24 35 DÖN   20:40 30 DÖN     14:30 35 DÖN   16:50 35 DÖN   20:40 30 DÖN
18:45 35 DÖN   17:24 35 DÖN   22:00 30 DÖN     16:48 35 DÖN   18:45 35 DÖN   21:40 30 DÖN
            23:30 30 DÖN                 23:00 30 DÖN
510 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:44 30 DÖN   07:30 30 DÖN   07:15 30 DÖN   06:30 30 DÖN   07:50 30 DÖN   07:52 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
14:45 35 DÖN   08:35 30 DÖN   08:25 30 DÖN   08:04 30 DÖN   15:12 35 DÖN   09:20 30 DÖN  
16:12 35 DÖN   10:20 30 DÖN   10:00 30 DÖN   09:00 30 DÖN   16:36 35 DÖN   11:20 30 DÖN  
17:36 35 DÖN   12:20 35 DÖN   12:00 35 DÖN   11:00 30 DÖN   18:00 35 DÖN   14:45 35 DÖN  
19:00 30 DÖN   14:00 35 DÖN   13:45 35 DÖN   13:00 35 DÖN   19:20 30 DÖN   16:20 35 DÖN  
20:00 30 DÖN   16:00 35 DÖN   15:36 35 DÖN   14:30 35 DÖN   20:20 30 DÖN   17:36 35 DÖN  
21:00 30 DÖN   18:15 35 DÖN   17:48 35 DÖN   16:48 35 DÖN   21:30 30 DÖN   19:00 30 DÖN  
22:30 30 DÖN                     23:00 30 DÖN        
123 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:50 30 DÖN   07:38 30 DÖN   06:45 30 DÖN   07:57 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:45 30 DÖN   08:00 30 DÖN
15:12 35 DÖN   08:45 30 DÖN   08:11 30 DÖN   15:48 35 DÖN     08:04 30 DÖN   09:20 30 DÖN
16:36 35 DÖN   10:40 30 DÖN   09:20 30 DÖN   17:12 35 DÖN     09:40 30 DÖN   10:40 30 DÖN
18:00 35 DÖN   12:40 35 DÖN   11:20 30 DÖN   18:30 35 DÖN     11:40 30 DÖN   12:00 35 DÖN
19:20 30 DÖN   14:15 35 DÖN   13:15 35 DÖN   19:40 30 DÖN     13:20 35 DÖN   13:20 35 DÖN
20:20 30 DÖN   16:24 35 DÖN   15:00 35 DÖN   20:40 30 DÖN     15:36 35 DÖN   16:00 35 DÖN
21:30 30 DÖN   18:45 35 DÖN   17:00 35 DÖN   22:00 30 DÖN     17:00 35 DÖN   18:00 35 DÖN
23:00 30 DÖN               23:30 30 DÖN              
013 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:57 30 DÖN   YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30 30 DÖN   07:44 30 DÖN   07:38 30 DÖN   07:15 30 DÖN   07:40 30 DÖN
15:48 35 DÖN     08:04 30 DÖN   14:45 35 DÖN   08:45 30 DÖN   08:30 30 DÖN   09:00 30 DÖN
17:12 35 DÖN     09:00 30 DÖN   16:12 35 DÖN   10:40 30 DÖN   10:20 30 DÖN   10:20 30 DÖN
18:30 35 DÖN     11:00 30 DÖN   17:36 35 DÖN   12:40 35 DÖN   12:20 35 DÖN   11:40 30 DÖN
19:40 30 DÖN     13:00 35 DÖN   19:00 30 DÖN   14:15 35 DÖN   14:30 35 DÖN   13:00 35 DÖN
20:40 30 DÖN     14:30 35 DÖN   20:00 30 DÖN   16:24 35 DÖN   16:10 35 DÖN   15:30 35 DÖN
22:00 30 DÖN     16:48 35 DÖN   21:00 30 DÖN   18:45 35 DÖN   17:48 35 DÖN   17:30 35 DÖN
23:30 30 DÖN           22:30 30 DÖN                  
103 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30 30 DÖN   07:44 30 DÖN   07:30 30 DÖN   07:00 30 DÖN   07:00 30 DÖN   14:40 35 DÖN
  08:04 30 DÖN   14:45 35 DÖN   08:35 30 DÖN   08:18 30 DÖN   08:16 30 DÖN   16:15 35 DÖN
  09:00 30 DÖN   16:12 35 DÖN   10:20 30 DÖN   09:40 30 DÖN   10:00 30 DÖN   17:45 35 DÖN
  11:00 30 DÖN   17:36 35 DÖN   12:20 35 DÖN   11:40 30 DÖN   12:00 35 DÖN   19:00 30 DÖN
  13:00 35 DÖN   19:00 30 DÖN   14:00 35 DÖN   13:30 35 DÖN   14:00 35 DÖN   20:00 30 DÖN
  14:30 35 DÖN   20:00 30 DÖN   16:00 35 DÖN   15:24 35 DÖN   16:00 35 DÖN   21:00 30 DÖN
  16:48 35 DÖN   21:00 30 DÖN   18:15 35 DÖN   17:24 35 DÖN   17:24 35 DÖN   22:00 30 DÖN
        22:30 30 DÖN                     23:30 30 DÖN