321 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
RADAR 06:35     SEPETÇİ RİNG 14:20   Ç.KÖY 06:50 50   RADAR 07:00     Ç.KÖY 11:40 60   Ç.KÖY 11:25 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR
Ç.KÖY 07:42 50       08:48 50   Ç.KÖY 08:00 50     15:10 60     14:40 60  
  09:40 60       11:25 60     10:20 60     18:40 56     17:55 60  
  11:55 60       14:55 60     12:55 60     20:50 50     20:28 50  
  15:25 60       18:25 58     16:25 60     22:40 50     22:18 50  
071 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
RADAR 06:50     SEPETÇİ 07:20 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 07:00 50   RADAR 07:12     Ç.KÖY 12:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   SEPETÇİ RİNG 07:00
SEPETÇİ 07:50 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 14:10 60     09:00 60     08:12 50     16:10 60    
Ç.KÖY 10:00 60     17:40 60     12:25 60     10:40 60     19:10 50    
  12:10 60     20:06 50     15:55 60     13:25 60     21:12 50    
  15:40 60     21:56 50     18:55 52     16:55 60     23:05 50    
388 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
RADAR 07:00     Ç.KÖY 07:30 50   SEPETÇİ RİNG 07:00   Ç.KÖY 06:30 50   Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 07:20  
Ç.KÖY 08:00 50     14:40 60       08:24 50     17:10 60     Ç.KÖY 08:35 50
  10:20 60     18:10 60       10:55 60     19:44 50       10:55 60
  12:55 60     20:28 50       13:55 60     21:34 50       13:55 60
  16:25 60     22:18 50       17:25 60     23:35 GİDİŞ       16:55 60
125 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
RADAR 07:12     Ç.KÖY 11:40 60   Ç.KÖY 07:10 50   Ç.KÖY 06:40 50   SEPETÇİ RİNG 14:20   Ç.KÖY 11:55 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR
  08:12 50     15:10 60     09:20 60     08:36 50       15:10 60  
  10:40 60     18:40 56     13:10 60     11:10 60       18:25 58  
  13:25 60     20:50 50     16:40 60     14:25 60       20:50 50  
  16:55 60     22:40 50     19:25 50     17:55 60       22:40 50  
188 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 06:30 50   Ç.KÖY 12:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:35     SEPETÇİ 07:20 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 07:25 50   Ç.KÖY 07:35 50
  08:24 50     16:10 60     Ç.KÖY 07:42 50   Ç.KÖY 14:10 60     09:35 60     09:55 60
  10:55 60     19:10 50       09:40 60     17:40 60     12:25 60     12:55 60
  13:55 60     21:12 50       11:55 60     20:06 50     15:40 60     15:55 60
  17:25 60     23:05 50       15:25 60     21:56 50     18:55 52     18:55 52
508 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 06:40 50   Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:50     Ç.KÖY 07:30 50   Ç.KÖY 07:40 50   Ç.KÖY 07:55 50
  08:36 50     17:10 60     SEPETÇİ 07:50 Ç.KÖY 50     14:40 60     09:55 60     10:15 60
  11:10 60     19:44 50     Ç.KÖY 10:00 60     18:10 60     12:55 60     13:40 60
  14:25 60     21:34 50       12:10 60     20:28 50     16:10 60     16:40 60
  17:55 60     23:35 GİDİŞ       15:40 60     22:18 50     19:10 50     19:25 50
077 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 06:50 50   RADAR 07:00     Ç.KÖY 07:30 50   SEPETÇİ RİNG 07:00   Ç.KÖY 06:30 50   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   Ç.KÖY 14:10 60
  08:48 50   Ç.KÖY 08:00 50     14:40 60       08:24 50       17:10 60
  11:25 60     10:20 60     18:10 60       10:55 60       19:44 50
  14:55 60     12:55 60     20:28 50       13:55 60       21:34 50
  18:25 58     16:25 60     22:18 50       17:25 60       23:35 GİDİŞ
215 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 07:00 50   RADAR 07:12     Ç.KÖY 11:40 60   Ç.KÖY 07:10 50   Ç.KÖY 06:40 50   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   SEPETÇİ RİNG 14:20
  09:00 60     08:12 50     15:10 60     09:20 60     08:36 50    
  12:25 60     10:40 60     18:40 56     13:10 60     11:10 60    
  15:55 60     13:25 60     20:50 50     16:40 60     14:25 60    
  18:55 52     16:55 60     22:40 50     19:25 50     17:55 60    
269 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 07:10 50   Ç.KÖY 06:30 50   Ç.KÖY 12:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:35     SEPETÇİ RİNG 07:00   Ç.KÖY 11:35 60
  09:20 60     08:24 50     16:10 60     Ç.KÖY 07:42 50       14:40 60
  13:10 60     10:55 60     19:10 50       09:40 60       17:40 60
  16:40 60     13:55 60     21:12 50       11:55 60       20:06 50
  19:25 50     17:25 60     23:05 50       15:25 60       21:56 50
251 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
SEPETÇİ RİNG 07:00   Ç.KÖY 06:40 50   Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:50     Ç.KÖY 07:10 50   Ç.KÖY 12:10 60
    08:36 50     17:10 60     SEPETÇİ 07:50 Ç.KÖY 50     09:15 60     15:10 60
    11:10 60     19:44 50     Ç.KÖY 10:00 60     12:10 60     18:10 60
    14:25 60     21:34 50       12:10 60     15:25 60     20:28 50
    17:55 60     23:35 GİDİŞ       15:40 60     18:40 56     22:18 50
382 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
SEPETÇİ RİNG 14:20   Ç.KÖY 06:50 50   RADAR 07:00     Ç.KÖY 11:40 60   Ç.KÖY 07:10 50   Ç.KÖY 13:10 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR
    08:48 50   Ç.KÖY 08:00 50     15:10 60     09:20 60     16:25 60  
    11:25 60     10:20 60     18:40 56     13:10 60     19:25 50  
    14:55 60     12:55 60     20:50 50     16:40 60     21:12 50  
    18:25 58     16:25 60     22:40 50     19:25 50     23:05 50  
305 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
SEPETÇİ 07:20 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 07:00 50   Ç.KÖY 06:40 50   Ç.KÖY 12:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   Ç.KÖY 10:55 60   RADAR 07:00  
Ç.KÖY 14:10 60     09:00 60     08:36 50     16:10 60       14:10 60   Ç.KÖY 08:15 50
  17:40 60     12:25 60     11:10 60     19:10 50       17:25 60     10:35 60
  20:06 50     15:55 60     14:25 60     21:12 50       20:06 50     13:10 60
  21:56 50     18:55 52     17:55 60     23:05 50       21:56 50     16:10 60
278 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 07:30 50   SEPETÇİ RİNG 07:00   Ç.KÖY 06:30 50   Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:35     Ç.KÖY 07:15 50
  14:40 60       08:24 50     17:10 60     Ç.KÖY 07:55 50     09:35 60
  18:10 60       10:55 60     19:44 50       10:10 60     12:25 60
  20:28 50       13:55 60     21:34 50       12:40 60     15:25 60
  22:18 50       17:25 60     23:35 GİDİŞ       15:55 60     18:25 58
150 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 11:40 60   Ç.KÖY 07:10 50   RADAR 07:12     SEPETÇİ RİNG 14:20   Ç.KÖY 06:50 50   Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR
  15:10 60     09:20 60     08:12 50       08:48 50     16:55 60  
  18:40 56     13:10 60     10:40 60       11:25 60     19:44 50  
  20:50 50     16:40 60     13:25 60       14:55 60     21:34 50  
  22:40 50     19:25 50     16:55 60       18:25 58     23:35 GİDİŞ  
346 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 12:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:35     SEPETÇİ 07:20 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 07:00 50   RADAR 07:00     Ç.KÖY 06:35 50
  16:10 60     Ç.KÖY 07:42 50   Ç.KÖY 14:10 60     09:00 60   Ç.KÖY 08:10 50     08:55 50
  19:10 50       09:40 60     17:40 60     12:25 60     10:25 60     11:15 60
  21:12 50       11:55 60     20:06 50     15:55 60     13:25 60     14:25 60
  23:05 50       15:25 60     21:56 50     18:55 52     16:40 60     17:25 60
314 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
Ç.KÖY 13:40 60   HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:50     Ç.KÖY 07:30 50   SEPETÇİ RİNG 07:00   RADAR 07:20     Ç.KÖY 06:55 50
  17:10 60     SEPETÇİ 07:50 Ç.KÖY 50     14:40 60     Ç.KÖY 08:25 50     09:15 60
  19:44 50     Ç.KÖY 10:00 60     18:10 60       10:40 60     11:55 60
  21:34 50       12:10 60     20:28 50       13:55 60     14:55 60
  23:35 GİDİŞ       15:40 60     22:18 50       17:10 60     17:55 60
204 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:35     SEPETÇİ RİNG 14:20   Ç.KÖY 06:50 50   RADAR 07:00     Ç.KÖY 06:35 50   Ç.KÖY 12:40 60
  Ç.KÖY 07:42 50       08:48 50   Ç.KÖY 08:00 50     08:40 50     15:40 60
    09:40 60       11:25 60     10:20 60     11:10 60     18:40 56
    11:55 60       14:55 60     12:55 60     14:25 60     20:50 50
    15:25 60       18:25 58     16:25 60     17:40 60     22:40 50
454 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU GÜRKAN AKTAŞ YAT KALKIŞLAR Ç.KÖY - RADAR  GÜZERGAH OLARAK GİDİŞ VE GELİŞLERDE  RABİHATUNDAN BEREKET MARKET DEVAM EDİLECEKTİR   RADAR 06:50     SEPETÇİ 07:20 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 07:00 50   RADAR 07:12     Ç.KÖY 06:55 50   Ç.KÖY 13:25 60
  SEPETÇİ 07:50 Ç.KÖY 50   Ç.KÖY 14:10 60     09:00 60     08:12 50     08:55 50     16:25 60
  Ç.KÖY 10:00 60     17:40 60     12:25 60     10:40 60     11:40 60     19:10 50
    12:10 60     20:06 50     15:55 60     13:25 60     14:55 60     21:12 50
    15:40 60     21:56 50     18:55 52     16:55 60     18:10 60     23:05 50