044 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:45 57 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR RADAR 07:12 Ç.KÖY GİT sepetçi 11:00 sepetçi Ç.KÖY 06:45 50 dön Ç.KÖY 12:15 Ç.KÖY
Ç.KÖY 08:15 09:15 Ç.KÖY 14:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:15 60 dön SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi Ç.KÖY 09:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:15 Ç.KÖY
Ç.KÖY 11:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:20 Ç.KÖY hacıoğlu 12:36 hacıoğlu sepetçi 17:00 sepetçi Ç.KÖY 12:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 15:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:50 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi Ç.KÖY 15:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 18:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:05 00:05 dön Ç.KÖY 18:40 Ç.KÖY sepetçi GİT Ç.KÖY DÖN 22:00 sepetçi GİT Ç.KÖY DÖN H.OĞLU 18:30 H.OĞLU Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY
274 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR Ç.KÖY 06:30 54 dön Ç.KÖY 07:12 53 dön SEPETÇİ M.YAŞAM 08:00 60 dön Ç.KÖY 14:15 Ç.KÖY
Ç.KÖY 08:30 09:30 hacıoğlu 14:36 hacıoğlu Ç.KÖY 09:30 Ç.KÖY hacıoğlu 10:30 hacıoğlu SEPETÇİ 11:00 SEPETÇİ Ç.KÖY 16:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 12:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:40 Ç.KÖY sepetçi 13:00 sepetçi Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY
hacıoğlu 15:30 hacıoğlu Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 55 DÖN 19:45 Ç.KÖY 55 DÖN SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 18:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:35 GİDİŞ Ç.KÖY 18:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:45 Ç.KÖY sepetçi 19:00 sepetçi Ç.KÖY 00:10 23:20 Ç.KÖY 00:10
184 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
RADAR 07:00 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 06:45 50 dön Ç.KÖY 07:12 53 dön RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT H.OĞLU 07:25 07:25  ç.köy 72 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi
Ç.KÖY 08:45 09:45 Ç.KÖY 09:45 Ç.KÖY hacıoğlu 10:30 hacıoğlu Ç.KÖY 08:15 09:15 Ç.KÖY 14:12 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi
Ç.KÖY 12:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:10 Ç.KÖY sepetçi 17:00 sepetçi
Ç.KÖY 15:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 55 DÖN 19:45 Ç.KÖY 55 DÖN Ç.KÖY 15:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi
hacıoğlu 18:30 hacıoğlu Ç.KÖY 58 DÖN 19:15 Ç.KÖY 58 DÖN Ç.KÖY 21:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY sepetçi 22:00 sepetçi
485 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
RADAR 07:12 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:00 55 dön Ç.KÖY 07:45 57 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR SEPETÇİ 06:50 55 dön Ç.KÖY 07:15 52 dön Ç.KÖY 06:40 55 dön
Ç.KÖY 09:15 60 dön Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:24 Ç.KÖY SEPETÇİ 09:00 10:00  DÖN Ç.KÖY 14:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:00 Ç.KÖY
hacıoğlu 12:36 hacıoğlu Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi Ç.KÖY 16:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:00 Ç.KÖY
Ç.KÖY 15:50 Ç.KÖY hacıoğlu 16:30 hacıoğlu Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:36 Ç.KÖY
Ç.KÖY 18:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY 57 DÖN Ç.KÖY 23:05 00:05 dön SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:15 Ç.KÖY
335 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 06:30 54 dön sepetçi 11:00 sepetçi Ç.KÖY 06:45 50 dön RADAR 07:00 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR Ç.KÖY 13:48 Ç.KÖY
Ç.KÖY 09:30 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi Ç.KÖY 09:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:45 09:45 hacıoğlu 14:36 hacıoğlu H.OĞLU 16:30 H.OĞLU
Ç.KÖY 12:48 Ç.KÖY sepetçi 17:00 sepetçi Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:00 Ç.KÖY
Ç.KÖY 16:10 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi Ç.KÖY 16:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY
Ç.KÖY 18:50 Ç.KÖY sepetçi GİT Ç.KÖY DÖN 22:00 sepetçi GİT Ç.KÖY DÖN Ç.KÖY 19:15 Ç.KÖY 58 DÖN hacıoğlu 18:30 hacıoğlu Ç.KÖY 23:35 GİDİŞ Ç.KÖY 23:00 Ç.KÖY
303 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
SEPETÇİ 06:50 55 dön Ç.KÖY 07:12 53 dön Ç.KÖY 06:30 54 dön Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR Ç.KÖY 06:30 54 dön RADAR 07:20 Ç.KÖY GİT
SEPETÇİ 09:00 10:00  DÖN hacıoğlu 10:30 hacıoğlu Ç.KÖY 09:30 Ç.KÖY hacıoğlu 14:36 hacıoğlu Ç.KÖY 09:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:40 Ç.KÖY
SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi Ç.KÖY 16:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY
SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 55 DÖN 19:45 Ç.KÖY 55 DÖN Ç.KÖY 16:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY H.OĞLU 14:30 H.OĞLU Ç.KÖY 12:45 Ç.KÖY
SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 21:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:35 GİDİŞ Ç.KÖY 18:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY
325 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 06:45 50 dön SEPETÇİ 07:20 55 dön Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR Ç.KÖY 06:45 50 dön SEPETÇİ 06:50 55 dön RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT
Ç.KÖY 09:45 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi hacıoğlu 14:36 hacıoğlu Ç.KÖY 09:45 Ç.KÖY SEPETÇİ 09:00 SEPETÇİ Ç.KÖY 08:00 Ç.KÖY Ç.KÖY
Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY sepetçi 13:00 sepetçi Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY SEPETÇİ 17:00 sepetçi Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY
Ç.KÖY 16:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi Ç.KÖY 13:24 Ç.KÖY
Ç.KÖY 58 DÖN 19:15 Ç.KÖY 58 DÖN sepetçi 19:00 sepetçi Ç.KÖY 23:35 GİDİŞ Ç.KÖY 19:15 Ç.KÖY 58 DÖN SEPETÇİ 22:00 sepetçi Ç.KÖY 15:45 Ç.KÖY
304 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 07:00 55 dön SEPETÇİ 06:50 55 dön TEKKEKÖY 07:20 65 dön SEPETÇİ 07:20 55 dön RADAR 07:00 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:55 53 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR
Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY SEPETÇİ 09:00 10:00  DÖN Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi Ç.KÖY 08:45 09:45 Ç.KÖY 16:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi Ç.KÖY 16:50 Ç.KÖY SEPETÇİ 13:00 sepetçi Ç.KÖY 12:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:45 Ç.KÖY
hacıoğlu 16:30 hacıoğlu SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 15:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:00 ç.köy git
Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY 57 DÖN SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY SEPETÇİ 19:00 sepetçi hacıoğlu 18:30 hacıoğlu Ç.KÖY 23:00 Ç.KÖY
423 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
SEPETÇİ 07:20 55 dön TEKKEKÖY 07:20 65 dön RADAR 07:12 Ç.KÖY GİT RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:45 57 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR Ç.KÖY 07:30 55 dön
SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:15 60 dön Ç.KÖY 08:30 09:30 Ç.KÖY 14:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:40 Ç.KÖY
SEPETÇİ 13:00 sepetçi Ç.KÖY 16:50 Ç.KÖY hacıoğlu 12:36 hacıoğlu Ç.KÖY 12:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:40 Ç.KÖY
SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:50 Ç.KÖY hacıoğlu 15:30 hacıoğlu Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:45 Ç.KÖY
SEPETÇİ 19:00 sepetçi Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:05 00:05 dön Ç.KÖY 19:15 Ç.KÖY
022 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 07:12 53 dön RADAR 07:00 Ç.KÖY GİT SEPETÇİ 06:50 55 dön TEKKEKÖY 07:20 65 dön RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 12:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR
hacıoğlu 10:30 hacıoğlu Ç.KÖY 08:45 09:45 SEPETÇİ 09:00 10:00  DÖN Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:15 09:15 Ç.KÖY 15:36 Ç.KÖY
Ç.KÖY 16:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:24 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi Ç.KÖY 16:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY
Ç.KÖY 55 DÖN 19:45 Ç.KÖY 55 DÖN Ç.KÖY 15:40 Ç.KÖY SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 21:45 Ç.KÖY hacıoğlu 18:30 hacıoğlu SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:20 00:05 Ç.KÖY
478 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
sepetçi 11:00 sepetçi RADAR 07:12 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:00 55 dön H.OĞLU 07:25 07:25  ç.köy 72 dön RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR
SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi Ç.KÖY 09:15 60 dön Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:30 09:30 Ç.KÖY 15:48 Ç.KÖY
sepetçi 17:00 sepetçi hacıoğlu 12:36 hacıoğlu Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:45 Ç.KÖY
SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi Ç.KÖY 15:50 Ç.KÖY hacıoğlu 16:30 hacıoğlu Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY hacıoğlu 15:30 hacıoğlu Ç.KÖY 21:40 Ç.KÖY
sepetçi GİT  22:00 sepetçi GİT Ç.KÖY 18:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY 57 DÖN Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:40 gidiş
441 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
TEKKEKÖY 07:20 65 dön Ç.KÖY 06:30 54 dön RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:45 57 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR RADAR 06:50 Ç.KÖY GİT SEPETÇİ 07:20 55  ç.köy dön
Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:15 09:15 Ç.KÖY 14:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:25 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi
Ç.KÖY 16:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY SEPETÇİ 13:00 sepetçi
Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi
Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 23:05 00:05 dön Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi
040 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
H.OĞLU 07:25 07:25  ç.köy 72 dön RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT SEPETÇİ 07:20 55 dön Ç.KÖY 07:12 53 dön Ç.KÖY 06:30 54 dön RADAR 07:10 Ç.KÖY GİT YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR
Ç.KÖY 14:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:30 09:30 SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi hacıoğlu 10:30 hacıoğlu Ç.KÖY 09:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 17:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:12 Ç.KÖY SEPETÇİ 13:00 sepetçi Ç.KÖY 16:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY hacıoğlu 15:30 hacıoğlu SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 55 DÖN 19:45 Ç.KÖY 55 DÖN Ç.KÖY 16:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:00 Ç.KÖY
Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:20 Ç.KÖY SEPETÇİ 19:00 sepetçi Ç.KÖY 21:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 18:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:45 Ç.KÖY
202 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 07:45 57 dön YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR RADAR 06:45 Ç.KÖY GİT sepetçi 11:00 sepetçi Ç.KÖY 07:00 55 dön SEPETÇİ 07:20 60 dön Ç.KÖY 15:00 Ç.KÖY
Ç.KÖY 14:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:30 09:30 SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 SEPETÇİ Ç.KÖY 17:15 Ç.KÖY
Ç.KÖY 17:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:12 Ç.KÖY sepetçi 17:00 sepetçi Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi Ç.KÖY 19:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 21:00 Ç.KÖY hacıoğlu 15:30 hacıoğlu SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi hacıoğlu 16:30 hacıoğlu SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 21:40 Ç.KÖY
Ç.KÖY 23:05 00:05 dön Ç.KÖY 18:20 Ç.KÖY sepetçi GİT  22:00 sepetçi GİT  Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY 57 DÖN SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 23:40 GİDİŞ
094 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
Ç.KÖY 10:45 Ç.KÖY YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR H.OĞLU 07:25 07:25  ç.köy 72 dön Ç.KÖY 06:45 50 dön SEPETÇİ 07:20 55 dön RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 13:12 Ç.KÖY
hacıoğlu 14:36 hacıoğlu Ç.KÖY 14:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:45 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 10:00 sepetçi Ç.KÖY 08:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:30 Ç.KÖY
Ç.KÖY 17:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:15 Ç.KÖY SEPETÇİ 13:00 sepetçi H.OĞLU 10:30 H.OĞLU Ç.KÖY 18:45 Ç.KÖY
Ç.KÖY 21:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 16:00 sepetçi Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY
Ç.KÖY 23:35 GİDİŞ Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:15 Ç.KÖY 58 DÖN SEPETÇİ 19:00 sepetçi Ç.KÖY 17:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY
181 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR H.OĞLU 07:25 07:25  ç.köy 72 dön RADAR 07:00 Ç.KÖY GİT Ç.KÖY 07:00 55 dön TEKKEKÖY 07:20 65 dön Ç.KÖY 07:00 55 dön RADAR 07:05 Ç.KÖY GİT
Ç.KÖY 14:12 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:45 09:45 Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 10:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 08:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 17:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 12:24 Ç.KÖY Ç.KÖY 13:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:50 Ç.KÖY H.OĞLU 12:30 H.OĞLU H.OĞLU 10:30 H.OĞLU
Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:40 Ç.KÖY hacıoğlu 16:30 hacıoğlu Ç.KÖY 20:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:24 Ç.KÖY H.OĞLU 12:30 H.OĞLU
Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY hacıoğlu 18:30 hacıoğlu Ç.KÖY 19:30 Ç.KÖY 57 DÖN Ç.KÖY 22:20 Ç.KÖY Ç.KÖY 19:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 16:15 Ç.KÖY
514 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT TÜM  ARAÇLAR KENTKART KODLARINI 58 OLARAK GİRECEKTİR KENTKART'A 66-76 KODU GİRİLMEYECEKTİR RADAR 06:30 Ç.KÖY GİT sepetçi 11:00 sepetçi SEPETÇİ 06:50 55 dön RADAR 07:12 Ç.KÖY GİT TEKKEKÖY 07:20 63 dön Ç.KÖY 07:00 55 dön
Ç.KÖY 08:15 09:15 SEPETÇİ M.YAŞAM 14:00 sepetçi SEPETÇİ 09:00 10:00  DÖN Ç.KÖY 09:15 60 dön Ç.KÖY 14:45 Ç.KÖY Ç.KÖY 09:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 11:45 Ç.KÖY sepetçi 17:00 sepetçi SEPETÇİ M.YAŞAM 12:00 sepetçi hacıoğlu 12:36 hacıoğlu H.OĞLU 16:30 H.OĞLU Ç.KÖY 11:20 Ç.KÖY
Ç.KÖY 15:20 Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 20:00 sepetçi SEPETÇİ 15:00 sepetçi Ç.KÖY 15:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 20:40 Ç.KÖY H.OĞLU 14:30 H.OĞLU
Ç.KÖY 18:10 Ç.KÖY sepetçi GİT  22:00 sepetçi GİT  SEPETÇİ M.YAŞAM 18:00 sepetçi Ç.KÖY 18:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 22:40 Ç.KÖY H.OĞLU 18:30 H.OĞLU
HAT 53 PAZARTESİ  HAT 58 SALI HAT 58 ÇARŞAMBA HAT 58 PERŞEMBE HAT 58 CUMA HAT 58    
Ç.KÖY 08:00 65 dön Ç.KÖY 08:00 65 dön Ç.KÖY 08:00 65 dön Ç.KÖY 08:00 65 dön Ç.KÖY 08:00 65 dön            
Ç.KÖY 11:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:30 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:30 Ç.KÖY            
Ç.KÖY 15:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:10 Ç.KÖY Ç.KÖY 15:10 Ç.KÖY            
Ç.KÖY 17:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:50 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:50 Ç.KÖY            
496     194     049     211     319                
HAT 81 PAZARTESİ  HAT 58 SALI HAT 58 ÇARŞAMBA HAT 58 PERŞEMBE HAT 58 CUMA HAT 58    
SEPETÇİ M.YAŞAM 07:55 60 dön Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 07:55 60 dön Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 07:55 60 dön Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 07:55 60 dön Ç.KÖY SEPETÇİ M.YAŞAM 07:55 60 dön Ç.KÖY            
Ç.KÖY 11:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:15 Ç.KÖY Ç.KÖY 11:15 Ç.KÖY            
Ç.KÖY 14:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:48 Ç.KÖY Ç.KÖY 14:48 Ç.KÖY            
Ç.KÖY 17:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:40 Ç.KÖY Ç.KÖY 17:40 Ç.KÖY            
308     482     263     291     128