PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
149 06:00     15:36     08:40     06:55     08:00     12:37     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:44     17:28     11:28     08:32     10:36     15:28    
10:10     19:00     13:38     11:18     12:48     17:58    
12:28     20:15 PARK 35 TERK     16:00     13:28     14:56     19:45    
14:40     21:30 PARK 35 TERK     17:52     15:28     17:04     21:00 PARK 35 TERK  
      23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK  
                                       
239 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:20     15:52     08:24     07:10 SANAYİ   08:08     13:07     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:52     17:44     11:08     08:55     10:48     16:04    
10:24     19:15     13:18     11:38     12:58     18:24    
12:38     20:30 PARK 35 TERK     15:44     13:48     15:20     20:00    
14:48     21:45 PARK 35 TERK     17:36     16:16     17:20     21:15 PARK 35 TERK  
      23:35 PARK 35 TERK                       22:40 PARK 35 TERK  
                                       
041 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:40     15:12     09:10     07:36     16:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:40  
08:16     17:12     11:48     09:55     18:00       08:15  
10:58     18:45     13:58     12:18     19:30       10:10  
13:08     19:57 PARK 35 TERK     16:24     14:24     20:45 PARK 35 TERK       12:17  
15:04     21:15 PARK 35 TERK     18:15     16:48     21:57  PARK 35 TERK       13:55  
      22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK          
                                       
077 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:55     16:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   08:00     15:36     09:25     06:20  
08:32     18:00       10:36     17:28     12:17     07:40  
11:18     19:30       12:48     19:00     15:04     09:35  
13:28     20:45 PARK 35 TERK       14:56     20:15 PARK 35 TERK     17:46     11:55  
15:28     21:57  PARK 35 TERK       17:04     21:30 PARK 35 TERK     19:27     13:27  
      00:05 PARK 35 TERK             23:05 PARK 35 TERK              
                                       
167 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:10 SANAYİ   14:32     08:08     06:40     15:52     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:10  
08:55     16:56     10:48     08:16     17:44       12:57  
11:38     18:30     12:58     10:58     19:15       14:55  
13:48     19:45 PARK 35 TERK     15:20     13:08     20:30 PARK 35 TERK       16:40  
16:16     20:57 PARK 35 TERK     17:20     15:04     21:45 PARK 35 TERK       18:25  
      22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK          
                                       
257 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:36     06:20     14:32     08:08     06:55     13:47     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
09:55     07:52     16:56     10:48     08:32     16:52    
12:18     10:24     18:30     12:58     11:18     18:48    
14:24     12:38     19:45 PARK 35 TERK     15:20     13:28     20:15    
16:48     14:48     20:57 PARK 35 TERK     17:20     15:28     21:30 PARK 35 TERK  
            22:20 PARK 35 TERK                 23:05 PARK 35 TERK  
                                       
023 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:00     06:40     15:12     08:24     07:10 SANAYİ   14:10     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
10:36     08:16     17:12     11:08     08:55     17:16    
12:48     10:58     18:45     13:18     11:38     18:57    
14:56     13:08     19:57 PARK 35 TERK     15:44     13:48     20:30    
17:04     15:04     21:15 PARK 35 TERK     17:36     16:16     21:45 PARK 35 TERK  
            22:40 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK  
                                   
221 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:08     07:36     15:36     08:40     06:00     14:40     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
10:48     09:55     17:28     11:28     07:44     17:36    
12:58     12:18     19:00     13:38     10:10     19:12    
15:20     14:24     20:15 PARK 35 TERK     16:00     12:28     20:45    
17:20     16:48     21:30 PARK 35 TERK     17:52     14:40     21:57 PARK 35 TERK  
            23:05 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK  
                                       
275 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:24     07:10 SANAYİ   08:00     14:32     06:20     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   15:40  
11:08     08:55     10:36     16:56     07:52       17:37  
13:18     11:38     12:48     18:30     10:24       19:15  
15:44     13:48     14:56     19:45 PARK 35 TERK     12:38       20:40 PARK 35 TERK
17:36     16:16     17:04     20:57 PARK 35 TERK     14:48       21:57 PARK 35 TERK
                  22:20 PARK 35 TERK             23:35 PARK 35 TERK
                                       
203 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:40     08:00     07:10 SANAYİ   15:12     06:40     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   15:55  
11:28     10:36     08:55     17:12     08:16       17:47  
13:38     12:48     11:38     18:45     10:58       19:35  
16:00     14:56     13:48     19:57 PARK 35 TERK     13:08       21:00 PARK 35 TERK
17:52     17:04     16:16     21:15 PARK 35 TERK     15:04       22:20 PARK 35 TERK
                  22:40 PARK 35 TERK             00:05 PARK 35 TERK
                                       
105 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
09:10     06:55     16:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   08:24     06:20     15:10  
11:48     08:32     18:00       11:08     07:45     17:07  
13:58     11:18     19:30       13:18     09:55     18:40  
16:24     13:28     20:45 PARK 35 TERK       15:44     12:07     20:00 PARK 35 TERK
18:15     15:28     21:57  PARK 35 TERK       17:36     15:16     21:20 PARK 35 TERK
            00:05 PARK 35 TERK                   22:45 PARK 35 TERK
                                       
131 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
14:32     08:08     06:20     15:52     09:10     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:57  
16:56     10:48     07:52     17:44     11:48       09:55  
18:30     12:58     10:24     19:15     13:58       12:07  
19:45 PARK 35 TERK     15:20     12:38     20:30 PARK 35 TERK     16:24       13:40  
20:57 PARK 35 TERK     17:20     14:48     21:45 PARK 35 TERK     18:15       17:27  
22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK                
                                       
185 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
15:12     08:24     06:40     16:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     10:40  
17:12     11:08     08:16     18:00       07:35     12:37  
18:45     13:18     10:58     19:30       09:40     14:25  
19:57 PARK 35 TERK     15:44     13:08     20:45 PARK 35 TERK       11:55     16:17  
21:15 PARK 35 TERK     17:36     15:04     21:57  PARK 35 TERK       14:52     17:57  
22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK                
                                       
370 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
15:36     08:40     07:36     06:20     14:32     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
17:28     11:28     09:55     07:52     16:56     08:40    
19:00     13:38     12:18     10:24     18:30     11:10    
20:15 PARK 35 TERK     16:00     14:24     12:38     19:45 PARK 35 TERK     13:37    
21:30 PARK 35 TERK     17:52     16:48     14:48     20:57 PARK 35 TERK     16:40    
23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK          
                                       
521 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
15:52     09:10     06:55     06:00     15:12     08:55     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
17:44     11:48     08:32     07:44     17:12     11:25    
19:15     13:58     11:18     10:10     18:45     13:27    
20:30 PARK 35 TERK     16:24     13:28     12:28     19:57 PARK 35 TERK     16:28    
21:45 PARK 35 TERK     18:15     15:28     14:40     21:15 PARK 35 TERK     18:36    
23:35 PARK 35 TERK                       22:40 PARK 35 TERK          
                                       
311 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
16:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     15:36     08:40     06:40     10:55  
18:00       07:44     17:28     11:28     08:05     12:47  
19:30       10:10     19:00     13:38     10:25     14:40  
20:45 PARK 35 TERK       12:28     20:15 PARK 35 TERK     16:00     12:57     16:27  
21:57  PARK 35 TERK       14:40     21:30 PARK 35 TERK     17:52     15:52     18:10  
00:05 PARK 35 TERK             23:05 PARK 35 TERK                    
                                       
095 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     15:52     09:10     07:36     06:55     15:25  
  07:44     17:44     11:48     09:55     08:25     17:17  
  10:10     19:15     13:58     12:18     10:55     18:55  
  12:28     20:30 PARK 35 TERK     16:24     14:24     13:17     20:20 PARK 35 TERK
  14:40     21:45 PARK 35 TERK     18:15     16:48     16:16     21:40 PARK 35 TERK
        23:35 PARK 35 TERK                       23:10 PARK 35 TERK
                                       
HAT  33                          
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
514   138   323   044   200   282   328
07:18     07:18     07:18     07:18     07:18     07:25     06:55  
09:25     09:25     09:25     09:25     09:25     09:10     08:35  
11:58     11:58     11:58     11:58     11:58     11:40     10:25  
14:08     14:08     14:08     14:08     14:08     13:57     12:27  
16:32     16:32     16:32     16:32     16:32     17:04     14:10  
                                         
             
HAT  33 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
051   164   012   024   494   150   474
07:28     07:28     07:28     07:28     07:28     07:55     07:10  
09:40     09:40     09:40     09:40     09:40     10:10     08:55  
12:08     12:08     12:08     12:08     12:08     12:27     11:25  
14:16     14:16     14:16     14:16     14:16     14:25     13:07  
  16:40     16:40     16:40     16:40     16:40     17:26     16:07  
                                         
             
          HAT  33   CUMARTESİ   PAZAR
            132   490
            08:15     07:25  
            10:40     09:15  
            12:47     11:40  
            15:40     13:17  
            18:12     16:55