19.11.2018 - 25.11.2018 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
046 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:12 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 08:00 07:48 50 DÖN 07:36 50 DÖN 12:30 50 DÖN
08:25 50 DÖN 11:00 95 GİT   95 DÖN 60 DÖN 10:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 09:30 50 DÖN 15:15 50 DÖN
11:24 60 DÖN 14:10 60 DÖN 13:24 60 DÖN 12:50 72 GİT  95  DÖN 60 DÖN 17:48 50 DÖN
14:30 60 DÖN 16:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 16:10 60 DÖN 15:20 60 DÖN 19:20 50 DÖN
17:10 60 DÖN 20:40 50 DÖN 19:20 50 DÖN 17:40 58 DÖN 21:20 50 DÖN
    22:40 50 DÖN 21:20 50 DÖN        
064 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:18 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 08:15 07:54 DÖN:00 50 DÖN 07:48 50 DÖN 12:45 50 DÖN
08:32 50 DÖN 11:12 60 DÖN 10:15 54 DÖN 09:45 50 DÖN 15:30 50 DÖN
11:36 60 DÖN 14:20 60 DÖN 13:36 60 DÖN 13:00 95 GİT  72  DÖN 60 DÖN 18:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN
14:40 60 DÖN 17:00 95 GİT   72 DÖN 16:20 60 DÖN 15:30 60 DÖN 19:40 50 DÖN
17:20 60 DÖN 21:00 50 DÖN 19:40 50 DÖN 17:50 72 GİT  95 DÖN 56 DÖN 21:40 50 DÖN
    23:00 50 DÖN 21:40 50 DÖN        
190 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:25 50 DÖN 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:00 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:15 50 DÖN HAT 73 12:15 YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ  07:20 50 DÖN
09:24 50 DÖN 08:25 50 DÖN 10:30 56 DÖN 09:14 50 DÖN 09:20 50 DÖN
12:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 11:24 60 DÖN 13:48 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 12:36 60 DÖN 11:20 50 DÖN
15:40 60 DÖN 14:30 60 DÖN 16:30 60 DÖN 15:30 60 DÖN 14:15 50 DÖN
18:30 56 DÖN 17:10 60 DÖN 20:00 95 GİT   72 DÖN 50 DÖN 18:15 58 DÖN 17:00 95 GİT  95  DÖN 50 DÖN
          22:00 50 DÖN        
194 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:40 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:06 50 DÖN 07:25 50 DÖN HAT 73 12:35 YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 DÖN
08:48 50 DÖN 08:32 50 DÖN 10:45 58 DÖN 09:24 50 DÖN 09:40 50 DÖN
12:00 95 GİT   72 DÖN 11:36 60 DÖN 14:00 95 GİT   72 DÖN 12:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 11:40 50 DÖN
15:00 95 GİT   72 DÖN 14:40 60 DÖN 16:40 60 DÖN 15:40 60 DÖN 14:30 50 DÖN
17:40 60 DÖN 17:20 60 DÖN 20:20 50 DÖN 18:30 56 DÖN 17:12 50 DÖN
        22:20 50 DÖN        
136 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:55 50 DÖN 07:33 72 GİT  95 DÖN 50 DÖN 08:12 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ  HAT 73 08:00 10:15 54 DÖN 08:00 95 GİT  72 DÖN 50 DÖN
08:56 DÖN:00 50 DÖN 09:36 50 DÖN 11:00 95 GİT   95 DÖN 60 DÖN 13:20 60 DÖN 10:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN
12:12 60 DÖN 13:00 95 GİT   72 DÖN 14:10 60 DÖN 15:50 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 DÖN
15:10 60 DÖN 15:50 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 16:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:15 52 DÖN 14:45 50 DÖN
17:50 DÖN 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:45 54 DÖN 20:40 50 DÖN 20:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN 17:24 50 DÖN
        22:40 50 DÖN 22:00 50 DÖN
154 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:05 50 DÖN 07:41 50 DÖN 08:18 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 08:15 10:30 56 DÖN 08:20 50 DÖN
09:04 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN 09:48 50 DÖN 11:12 60 DÖN 13:30 60 DÖN 10:20 50 DÖN
12:24 60 DÖN 13:12 60 DÖN 14:20 60 DÖN 16:00 95 GİT  72 DÖN 60 DÖN 12:15 50 DÖN
15:20 60 DÖN 16:00 95 GİT   72 DÖN 17:00 95 GİT  72 DÖN 60 DÖN 18:30 50 DÖN 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 DÖN
18:00 95 GİT  72 DÖN 60 DÖN 19:00 95 GİT  95 DÖN 52 DÖN 21:00 50 DÖN 20:20 50 DÖN 17:36 50 DÖN
        23:00 50 DÖN 22:20 50 DÖN    
172 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:15 50 DÖN 08:00 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:33 72 GİT  95 DÖN 50 DÖN 06:25 50 DÖN 08:12 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ  06:45 50 DÖN
09:14 50 DÖN 10:30 56 DÖN 09:36 50 DÖN 08:40 50 DÖN 11:00 95 GİT   95 DÖN 60 DÖN 08:40 50 DÖN
12:36 60 DÖN 13:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 13:00 95 GİT  72 DÖN 11:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 14:10 60 DÖN 10:40 50 DÖN
15:30 60 DÖN 16:30 60 DÖN 15:50  72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 14:50  72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 16:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 13:48 50 DÖN
18:15 58 DÖN 20:00 95 GİT  72 DÖN 50 DÖN 18:45 54 DÖN 17:30 60 DÖN 20:40 50 DÖN 16:36 50 DÖN
    22:00 50 DÖN         22:40 50 DÖN    
082 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:25 50 DÖN 08:06 50 DÖN 07:41 50 DÖN 06:40 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 08:18 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR 07:00 50 DÖN
08:40 50 DÖN 10:45 58 DÖN 09:48 50 DÖN 08:48 50 DÖN 11:12 60 DÖN 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 DÖN
11:48 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 14:00 95 GİT   72 DÖN 13:12 60 DÖN 12:00 95 GİT 72 DÖN 14:20 60 DÖN 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 DÖN
14:50 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 16:40 60 DÖN 16:00 95 GİT   72 DÖN 15:00 95 GİT   72 DÖN 17:00 95 GİT  72 DÖN 14:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN
17:30 60 DÖN 20:20 50 DÖN 19:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 17:40 60 DÖN 21:00 50 DÖN 16:48 50 DÖN
    22:20 50 DÖN         23:00 50 DÖN    
164 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:33 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:48 50 DÖN 06:55 50 DÖN HAT 73 12:15 07:15 50 DÖN 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ GELİŞ 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ 
09:36 50 DÖN 10:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 08:56 50 DÖN 09:14 50 DÖN 08:10 50 DÖN
13:00 95 GİT  72 DÖN  60 13:24 60 DÖN 12:12 60 DÖN 12:36 60 DÖN 11:45 60 DÖN
15:50  95  GİT   72 DÖN 60  16:10 60 DÖN 15:10 60 DÖN 15:30 60 DÖN 14:20 60 DÖN
18:45 54 DÖN 19:20 50 DÖN 17:50 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:15 58 DÖN 16:40 60 DÖN
      21:20 50 DÖN            
226 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:41 50 DÖN 07:54 DÖN:00 50 DÖN 07:05 50 DÖN HAT 73 12:35 07:25 50 DÖN 06:25 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
09:48 50 DÖN 10:15 54 DÖN 09:04 95 GİT 95   95 DÖN 50 DÖN 09:24 50 DÖN 08:20 50 DÖN
13:12 60 DÖN 13:36 60 DÖN 12:24 60 DÖN 12:48 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 12:00 95 GİT  95 DÖN 60 DÖN
16:00 95 GİT   72 DÖN 16:20 60 DÖN 15:20 60 DÖN 15:40 60 DÖN 14:30 60 DÖN
19:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 19:40 50 DÖN 18:00 95 GİT  72 DÖN 60 DÖN 18:30 56 DÖN 16:50 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN
      21:40 50 DÖN            
244 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 08:00 06:25 50 DÖN 07:48 50 DÖN 06:55 50 DÖN 07:33 72 GİT  95 DÖN 50 DÖN 10:45 58 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ 
08:40 50 DÖN 10:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 08:56 50 DÖN 09:36 50 DÖN 13:40 60 DÖN
11:48 72 GİT 95 DÖN 60 DÖN 13:24 60 DÖN 12:12 60 DÖN 13:00 95 GİT   72 DÖN 16:08 60 DÖN
14:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 16:10 60 DÖN 15:10 60 DÖN 15:50 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:45 50 DÖN
17:30 60 DÖN 19:20 50 DÖN 17:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:45 54 DÖN 20:40 50 DÖN
    21:20 50 DÖN         22:40 50 DÖN
262 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 08:15 06:40 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:54 50 DÖN 07:05 50 DÖN 07:41 50 DÖN 11:00  95 GİT 95 DÖN 60 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
08:48 50 DÖN 10:15 54 DÖN 09:04 95 GİT 95  95 DÖN 50 DÖN 09:48 50 DÖN 13:50 72 GİT  95 DÖN 60
12:00 95 GİT   72 DÖN 13:36 60 DÖN 12:24 60 DÖN 13:12 60 DÖN 16:16 60 DÖN
15:00 95 GİT  72 DÖN 16:20 60 DÖN 15:20 60 DÖN 16:00 95 GİT  72 DÖN 19:00 95 GİT  95 DÖN 50
17:40 60 DÖN 19:40 50 DÖN 18:00 95 GİT   72 DÖN 60 DÖN 19:00 95 GİT  95 DÖN 52 DÖN 21:00 50 DÖN
    21:40 50 DÖN         23:00 50 DÖN
280 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:48 50 DÖN 06:55 50 DÖN HAT 73 12:15 07:33 72 GİT  95 DÖN 50 DÖN 06:25 50 DÖN 11:30 60 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
10:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 08:56 50 DÖN 09:36 50 DÖN 08:40 50 DÖN 14:10 60 DÖN
13:24 60 DÖN 12:12 60 DÖN 13:00 95 GİT   72 DÖN 11:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 16:32 60 DÖN
16:10 60 DÖN 15:10 60 DÖN 15:50 DÖN 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 14:50 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 19:40 50 DÖN
19:20 50 DÖN 17:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 18:45 54 DÖN 17:30 60 DÖN 21:40 50 DÖN
21:20 50 DÖN                
176 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:54 50 DÖN 07:05 50 DÖN HAT 73 12:35 07:41 50 DÖN 06:40 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 11:15 60 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
10:15 54 DÖN 09:04 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN 09:48 50 DÖN 08:48 50 DÖN 14:00 95 GİT  72 DÖN 60
13:36 60 DÖN 12:24 60 DÖN 13:12 60 DÖN 12:00 95 GİT   72 DÖN 16:24 60 DÖN
16:20 60 DÖN 15:20 60 DÖN 16:00 95 GİT   72 DÖN 15:00 95 GİT   72 DÖN 19:20 50 DÖN
19:40 50 DÖN 18:00 95 GİT  72 DÖN 60 DÖN 19:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 17:40 60 DÖN 21:20 50 DÖN
21:40 50 DÖN            
316 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:00 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN HAT 73 08:00 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:12 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ  07:10 50 DÖN 13:24 50 DÖN
10:30 56 DÖN 08:25 50 DÖN 11:00 95 GİT 95   95 DÖN 60 DÖN 09:00 95 GİT  95 DÖN 50 16:12 50 DÖN
13:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 11:24 60 DÖN 14:10 60 DÖN 12:30 60 DÖN 18:45 50 DÖN
16:30 60 DÖN 14:30 60 DÖN 16:50 72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 15:00 95 GİT  72 DÖN 60 20:40 50 DÖN
20:00 95 GİT   72 DÖN 50 DÖN 17:10 60 DÖN 20:40 50 DÖN 17:20 60 DÖN 22:40 50 DÖN
22:00 50 DÖN     22:40 50 DÖN        
230 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:06 50 DÖN HAT 73 08:15 07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:18 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERİ  07:24 50 DÖN 13:36 50 DÖN
10:45 58 DÖN 08:32 50 DÖN 11:12 60 DÖN 09:15 50 DÖN 16:24 50 DÖN
14:00 95 GİT   72 DÖN 11:36 60 DÖN 14:20 60 DÖN 12:40 60 DÖN 19:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN
16:40 60 DÖN 14:40 60 DÖN 17:00 95 GİT   72 DÖN 15:10 60 DÖN 21:00 50 DÖN
20:20 50 DÖN 17:20 60 DÖN 21:00 50 DÖN 17:30 60 DÖN 23:00 50 DÖN
22:20 50 DÖN     23:00 50 DÖN        
513 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:12 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 08:00 08:00 95 GİT 95 DÖN 50 DÖN 06:55 50 DÖN 06:40 72 GİT  95 DÖN 50 DÖN HAT 44    VİNSAN 07:00
11:00 95 GİT  95 DÖN 60 DÖN 10:30 56 DÖN 08:56 50 DÖN 08:30 50 DÖN
14:10 60 DÖN 13:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 12:12 60 DÖN 12:10 60 DÖN
16:50  72 GİT  95 DÖN 60 DÖN 16:30 60 DÖN 15:10 60 DÖN 14:40 60 DÖN
20:40 50 DÖN 20:00 95 GİT   72 DÖN 50 DÖN 17:50  72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 17:00 95 GİT  72 DÖN 60
22:40 50 DÖN 22:00 50 DÖN        
302 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:18 50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 08:15 08:06 50 DÖN 07:05 50 DÖN 06:55 50 DÖN HAT 54 YUNUS EMRE CAMİ  07:30 İNİŞ
11:12 60 DÖN 10:45 58 DÖN 09:04 95 GİT   95 DÖN 50 DÖN 08:45 50 DÖN
14:20 60 DÖN 14:00 95 GİT   72 DÖN 12:24 60 DÖN 12:20 60 DÖN
17:00 95 GİT   72 DÖN 16:40 60 DÖN 15:20 60 DÖN 14:50 72 GİT  95 DÖN 60
21:00 50 DÖN 20:20 50 DÖN 18:00 95 GİT   72 DÖN 60 DÖN 17:10 60 DÖN
23:00 50 DÖN 22:20 50 DÖN        
011 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 12:15 07:15 50 DÖN 06:25 50 DÖN 07:48 50 DÖN 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ   HAT 88 07:32 YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
09:14 50 DÖN 08:40 50 DÖN 10:00 95 GİT   95 DÖN 52 DÖN 08:25 50 DÖN
12:36 60 DÖN 11:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 13:24 60 DÖN 11:24 60 DÖN
15:30 60 DÖN 14:50 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 16:10 60 DÖN 14:30 60 DÖN
18:15 58 DÖN 17:30 60 DÖN 19:20 50 DÖN 17:10 60 DÖN
        21:20 50 DÖN    
264 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 12:35 07:25 50 DÖN 06:40 72 GİT   95 DÖN 50 DÖN 07:54 50 DÖN 07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ   HAT 89 06:50 DÖN YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR
09:24 50 DÖN 08:48 50 DÖN 10:15 54 DÖN 08:32 50 DÖN
12:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 12:00 95 GİT   GİT 72 DÖN 13:36 60 DÖN 11:36 60 DÖN
15:40 60 DÖN 15:00 95 GİT   72 DÖN 16:20 60 DÖN 14:40 60 DÖN
18:30 56 DÖN 17:40 60 DÖN 19:40 50 DÖN 17:20 60 DÖN
        21:40 50 DÖN    
158 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 12:15 07:15 50 DÖN 07:00 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:00 95 GİT  95 DÖN 50 DÖN 08:00 95 GİT  95 DÖN 50 13:00 95 GİT  95 DÖN 50
09:14 50 DÖN 08:25 50 DÖN 10:30 56 DÖN 10:00 95 GİT  95 DÖN 52 DÖN 15:45 50 DÖN
12:36 60 DÖN 11:24 60 DÖN 13:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 13:10 60 DÖN 18:15 50 DÖN
15:30 60 DÖN 14:30 60 DÖN 16:30 60 DÖN 15:40 60 DÖN 20:00 95 GİT  95 DÖN 50
18:15 58 DÖN 17:10 60 DÖN 20:00 95 GİT   72 DÖN 50 DÖN 18:00 95 GİT  72 DÖN 60 22:00 50 DÖN
        22:00 50 DÖN        
465 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT    BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR HAT 73 12:35 07:25 50 DÖN 07:23 MERSİNCİK KÖPRÜ   08:06 50 DÖN HAT 88 07:24 13:12 50 DÖN
09:24 50 DÖN 08:32 50 DÖN 10:45 58 DÖN 16:00 95 GİT  95 DÖN 50
12:48 72 GİT   95 DÖN 60 DÖN 11:36 60 DÖN 14:00 95 GİT  72 DÖN 18:30 50 DÖN
15:40 60 DÖN 14:40 60 DÖN 16:40 60 DÖN 20:20 50 DÖN
18:30 56 DÖN 17:20 60 DÖN 20:20 50 DÖN 22:20 50 DÖN
        22:20 50 DÖN