145 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:50 35 DÖN   07:50 35 DÖN   07:38 35 DÖN   07:25 35 DÖN   07:04 35 DÖN   13:15 38 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:10 35 DÖN   14:00 38 DÖN   09:20 35 DÖN   08:45 35 DÖN   08:20 35 DÖN   15:00 38 DÖN  
10:00 35 DÖN   15:50 38 DÖN   11:40 35 DÖN   11:00 35 DÖN   10:20 35 DÖN   16:30 38 DÖN  
12:15 38 DÖN   17:30 38 DÖN   13:30 38 DÖN   13:00 38 DÖN   12:30 38 DÖN   18:00 38 DÖN  
14:24 38 DÖN   18:50 38 DÖN   15:30 38 DÖN   15:10 38 DÖN   14:48 38 DÖN   19:20 38 DÖN  
16:10 38 DÖN   20:00 35 DÖN   17:10 38 DÖN   16:50 38 DÖN   16:20 38 DÖN   20:20 35 DÖN  
17:50 38 DÖN   21:00 35 DÖN   19:15 35 DÖN   18:30 38 DÖN   18:00 38 DÖN   21:30 35 DÖN  
      22:30 35 DÖN                     23:00 35 DÖN  
241 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:04 35 DÖN   07:56 35 DÖN   07:44 35 DÖN   07:32 35 DÖN   07:15 SANAYİ 35 DÖN   13:45 38 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:20 35 DÖN   14:12 38 DÖN   09:40 35 DÖN   09:00 35 DÖN   08:32 35 DÖN   15:15 38 DÖN  
10:20 35 DÖN   16:00 38 DÖN   12:00 38 DÖN   11:20 35 DÖN   10:40 35 DÖN   16:50 38 DÖN  
12:30 38 DÖN   17:40 38 DÖN   13:45 38 DÖN   13:15 38 DÖN   12:45 38 DÖN   18:15 38 DÖN  
14:48 38 DÖN   19:00 35 DÖN   15:40 38 DÖN   15:20 38 DÖN   15:00 38 DÖN   19:40 38 DÖN  
16:20 38 DÖN   20:20 35 DÖN   17:20 38 DÖN   17:00 38 DÖN   16:40 38 DÖN   20:40 35 DÖN  
18:00 38 DÖN   21:30 35 DÖN   19:45 35 DÖN   18:40 38 DÖN   18:20 38 DÖN   22:00 35 DÖN  
      23:00 35 DÖN                     23:30 35 DÖN  
277 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:15 SANAYİ 35 DÖN   08:02 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50 35 DÖN   07:50 35 DÖN   07:39 35 DÖN   07:40 35 DÖN
08:32 35 DÖN   14:36 38 DÖN     08:10 35 DÖN   14:00 38 DÖN   09:00 35 DÖN   09:00 35 DÖN
10:40 35 DÖN   16:30 38 DÖN     10:00 35 DÖN   15:50 38 DÖN   11:00 35 DÖN   10:20 35 DÖN
12:45 38 DÖN   18:10 38 DÖN     12:15 38 DÖN   17:30 38 DÖN   12:45 38 DÖN   12:00 38 DÖN
15:00 38 DÖN   19:30 35 DÖN     14:24 38 DÖN   18:50 38 DÖN   14:48 38 DÖN   15:00 38 DÖN
16:40 38 DÖN   20:40 35 DÖN     16:10 38 DÖN   20:00 35 DÖN   16:40 38 DÖN   17:24 38 DÖN
18:20 38 DÖN   22:00 35 DÖN     17:50 38 DÖN   21:00 35 DÖN   18:30 38 DÖN   19:00 35 DÖN
      23:30 35 DÖN           22:30 35 DÖN            
509 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:25 35 DÖN   07:04 35 DÖN   07:56 35 DÖN   07:44 35 DÖN   07:32 35 DÖN   07:50 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:45 35 DÖN   08:20 35 DÖN   14:12 38 DÖN   09:40 35 DÖN   09:00 35 DÖN   09:20 35 DÖN  
11:00 35 DÖN   10:20 35 DÖN   16:00 38 DÖN   12:00 38 DÖN   11:20 35 DÖN   11:20 35 DÖN  
13:00 38 DÖN   12:30 38 DÖN   17:40 38 DÖN   13:45 38 DÖN   13:15 38 DÖN   17:00 38 DÖN  
15:10 38 DÖN   14:48 38 DÖN   19:00 35 DÖN   15:40 38 DÖN   15:20 38 DÖN   18:45 38 DÖN  
16:50 38 DÖN   16:20 38 DÖN   20:20 35 DÖN   17:20 38 DÖN   17:00 38 DÖN   20:00 HAT 59  
18:30 38 DÖN   18:00 38 DÖN   21:30 35 DÖN   19:45 35 DÖN   18:40 38 DÖN   21:00 HAT 59  
            23:00 35 DÖN               22:30 HAT 59  
295 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:32 35 DÖN   07:15 SANAYİ 35 DÖN   08:02 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50 35 DÖN   13:00 38 DÖN   08:00 35 DÖN
09:00 35 DÖN   08:32 35 DÖN   14:36 38 DÖN     08:10 35 DÖN   14:36 38 DÖN   09:20 35 DÖN
11:20 35 DÖN   10:40 35 DÖN   16:30 38 DÖN     10:00 35 DÖN   16:10 38 DÖN   10:40 35 DÖN
13:15 38 DÖN   12:45 38 DÖN   18:10 38 DÖN     12:15 38 DÖN   17:40 38 DÖN   13:00 38 DÖN
15:20 38 DÖN   15:00 38 DÖN   19:30 35 DÖN     14:24 38 DÖN   19:00 35 DÖN   15:40 38 DÖN
17:00 38 DÖN   16:40 38 DÖN   20:40 35 DÖN     16:10 38 DÖN   20:00 35 DÖN   17:36 38 DÖN
18:40 38 DÖN   18:20 38 DÖN   22:00 35 DÖN     17:50 38 DÖN   21:00 35 DÖN   19:40 35 DÖN
            23:30 35 DÖN           22:30 35 DÖN      
001 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:38 35 DÖN   07:25 35 DÖN   07:04 35 DÖN   07:56 35 DÖN   07:44 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   12:40 38 DÖN
09:20 35 DÖN   08:45 35 DÖN   08:20 35 DÖN   14:12 38 DÖN   09:40 35 DÖN     14:40 38 DÖN
11:40 35 DÖN   11:00 35 DÖN   10:20 35 DÖN   16:00 38 DÖN   12:00 38 DÖN     16:30 38 DÖN
13:30 38 DÖN   13:00 38 DÖN   12:30 38 DÖN   17:40 38 DÖN   13:45 38 DÖN     17:48 38 DÖN
15:30 38 DÖN   15:10 38 DÖN   14:48 38 DÖN   19:00 35 DÖN   15:40 38 DÖN     19:20 35 DÖN
17:10 38 DÖN   16:50 38 DÖN   16:20 38 DÖN   20:20 35 DÖN   17:20 38 DÖN     20:40 35 DÖN
19:15 35 DÖN   18:30 38 DÖN   18:00 38 DÖN   21:30 35 DÖN   19:45 35 DÖN     22:00 35 DÖN
                  23:00 35 DÖN           23:30 35 DÖN
187 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:44 35 DÖN   07:32 35 DÖN   07:15 SANAYİ 35 DÖN   08:02 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50 35 DÖN   11:40 35 DÖN
09:40 35 DÖN   09:00 35 DÖN   08:32 35 DÖN   14:36 38 DÖN     08:02 35 DÖN   13:20 38 DÖN
12:00 38 DÖN   11:20 35 DÖN   10:40 35 DÖN   16:30 38 DÖN     09:40 35 DÖN   15:20 38 DÖN
13:45 38 DÖN   13:15 38 DÖN   12:45 38 DÖN   18:10 38 DÖN     11:40 35 DÖN   16:45 38 DÖN
15:40 38 DÖN   15:20 38 DÖN   15:00 38 DÖN   19:30 35 DÖN     13:30 38 DÖN   18:15 38 DÖN
17:20 38 DÖN   17:00 38 DÖN   16:40 38 DÖN   20:40 35 DÖN     15:30 38 DÖN   20:00 35 DÖN
19:45 35 DÖN   18:40 38 DÖN   18:20 38 DÖN   22:00 35 DÖN     17:10 38 DÖN   21:00 35 DÖN
                  23:30 35 DÖN           22:30 35 DÖN
169 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:50 35 DÖN   07:38 35 DÖN   07:25 35 DÖN   07:04 35 DÖN   07:56 35 DÖN   07:27 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
14:00 38 DÖN   09:20 35 DÖN   08:45 35 DÖN   08:20 35 DÖN   14:12 38 DÖN   08:45 35 DÖN  
15:50 38 DÖN   11:40 35 DÖN   11:00 35 DÖN   10:20 35 DÖN   16:00 38 DÖN   10:40 35 DÖN  
17:30 38 DÖN   13:30 38 DÖN   13:00 38 DÖN   12:30 38 DÖN   17:40 38 DÖN   12:30 38 DÖN  
18:50 38 DÖN   15:30 38 DÖN   15:10 38 DÖN   14:48 38 DÖN   19:00 35 DÖN   14:24 38 DÖN  
20:00 35 DÖN   17:10 38 DÖN   16:50 38 DÖN   16:20 38 DÖN   20:20 35 DÖN   16:20 38 DÖN  
21:00 35 DÖN   19:15 35 DÖN   18:30 38 DÖN   18:00 38 DÖN   21:30 35 DÖN   17:50 38 DÖN  
22:30 35 DÖN                     23:00 35 DÖN        
253 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:56 35 DÖN   07:44 35 DÖN   07:32 35 DÖN   07:15 SANAYİ 35 DÖN   08:02 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   07:00 35 DÖN
14:12 38 DÖN   09:40 35 DÖN   09:00 35 DÖN   08:32 35 DÖN   14:36 38 DÖN     08:20 35 DÖN
16:00 38 DÖN   12:00 38 DÖN   11:20 35 DÖN   10:40 35 DÖN   16:30 38 DÖN     09:40 35 DÖN
17:40 38 DÖN   13:45 38 DÖN   13:15 38 DÖN   12:45 38 DÖN   18:10 38 DÖN     11:00 35 DÖN
19:00 35 DÖN   15:40 38 DÖN   15:20 38 DÖN   15:00 38 DÖN   19:30 35 DÖN     13:40 38 DÖN
20:20 35 DÖN   17:20 38 DÖN   17:00 38 DÖN   16:40 38 DÖN   20:40 35 DÖN     16:15 38 DÖN
21:30 35 DÖN   19:45 35 DÖN   18:40 38 DÖN   18:20 38 DÖN   22:00 35 DÖN     18:00 38 DÖN
23:00 35 DÖN                     23:30 35 DÖN        
133 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:02 35 DÖN   YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50 35 DÖN   07:50 35 DÖN   07:38 35 DÖN   07:15 SANAYİ 35 DÖN   07:20 35 DÖN
14:36 38 DÖN     08:10 35 DÖN   14:00 38 DÖN   09:20 35 DÖN   08:30 35 DÖN   08:40 35 DÖN
16:30 38 DÖN     10:00 35 DÖN   15:50 38 DÖN   11:40 35 DÖN   10:20 35 DÖN   10:00 35 DÖN
18:10 38 DÖN     12:15 38 DÖN   17:30 38 DÖN   13:30 38 DÖN   12:15 38 DÖN   11:20 35 DÖN
19:30 35 DÖN     14:24 38 DÖN   18:50 38 DÖN   15:30 38 DÖN   14:12 38 DÖN   14:20 38 DÖN
20:40 35 DÖN     16:10 38 DÖN   20:00 35 DÖN   17:10 38 DÖN   16:00 38 DÖN   17:00 38 DÖN
22:00 35 DÖN     17:50 38 DÖN   21:00 35 DÖN   19:15 35 DÖN   17:30 38 DÖN   18:30 38 DÖN
23:30 35 DÖN           22:30 35 DÖN                  
462 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50 35 DÖN   07:50 35 DÖN   07:38 35 DÖN   07:25 35 DÖN   07:05 35 DÖN   12:20 38 DÖN
  08:10 35 DÖN   14:00 38 DÖN   09:20 35 DÖN   08:45 35 DÖN   08:15 35 DÖN   14:00 38 DÖN
  10:00 35 DÖN   15:50 38 DÖN   11:40 35 DÖN   11:00 35 DÖN   10:00 35 DÖN   16:00 38 DÖN
  12:15 38 DÖN   17:30 38 DÖN   13:30 38 DÖN   13:00 38 DÖN   12:00 38 DÖN   17:12 38 DÖN
  14:24 38 DÖN   18:50 38 DÖN   15:30 38 DÖN   15:10 38 DÖN   14:00 38 DÖN   18:45 38 DÖN
  16:10 38 DÖN   20:00 35 DÖN   17:10 38 DÖN   16:50 38 DÖN   15:45 38 DÖN   20:20 35 DÖN
  17:50 38 DÖN   21:00 35 DÖN   19:15 35 DÖN   18:30 38 DÖN   17:20 38 DÖN   21:30 35 DÖN
        22:30 35 DÖN                     23:00 35 DÖN