PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
504 06:00     06:40     07:46     HAT 104   07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     11:55     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:54     08:06     15:48     Y.KENT VİNSAN   08:20     13:57    
09:27     10:13     17:26     08:09 09:40   10:57     16:09    
11:27     12:43     19:04     10:45 12:10   14:12     17:57    
13:30     15:30     20:30 PARK 35 TERK     13:35 15:00   16:24     19:45    
16:06     17:05     21:45 PARK 35 TERK     16:05 17:10   18:02     21:00 PARK 35 TERK  
            23:35 PARK 35 TERK     18:15 19:10         22:20 PARK 35 TERK      
487 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:20     07:38     07:28     06:58     06:40     12:57     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:58     15:20     08:57     08:15     08:06     14:57    
09:43     16:58     11:58     10:43     10:13     17:09    
12:13     18:26     15:10     13:45     12:43     18:47    
13:58     19:57 PARK 35 TERK     17:19     16:12     15:30     20:30    
16:18     21:15 PARK 35 TERK     18:52     17:54     17:05     21:45 PARK 35 TERK  
      22:40 PARK 35 TERK                       23:35 PARK 35 TERK      
495 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:27     07:46     HAT 104   07:18     06:47     06:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:02     15:48     Y.KENT VİNSAN   08:27     14:58     08:25    
09:57     17:26     08:09 09:40   11:13     16:37     10:10    
12:28     19:04     10:45 12:10   14:36     18:18     12:36    
14:24     20:30 PARK 35 TERK     13:35 15:00   16:30     19:45 PARK 35 TERK     14:40    
16:44     21:45 PARK 35 TERK     16:05 17:10   18:10     20:57 PARK 35 TERK     16:59    
      23:35 PARK 35 TERK     18:15 19:10         22:20 PARK 35 TERK              
499 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:40     07:42     07:34     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     06:20     13:25     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:06     15:36     09:13     08:20     07:58     15:18    
10:13     17:12     13:14     10:57     09:43     17:19    
12:43     18:42     15:42     14:12     12:13     18:57    
15:30     20:15 PARK 35 TERK     17:40     16:24     13:58     20:45    
17:05     21:30 PARK 35 TERK     19:30     18:02     16:18     21:57 PARK 35 TERK  
      23:05 PARK 35 TERK                       00:05 PARK 35 TERK      
486 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:47     07:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     07:38     07:14     06:40  
08:10     15:54       07:54     15:20     08:45     08:15  
10:27     17:33       09:27     16:58     10:40     09:55  
12:58     19:16       11:27     18:26     14:18     11:54  
15:58     20:45 PARK 35 TERK       13:30     19:57 PARK 35 TERK     16:27     13:46  
17:47     21:57  PARK 35 TERK       16:06     21:15 PARK 35 TERK     18:11     15:55  
      00:05 PARK 35 TERK                 22:40 PARK 35 TERK              
489 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:52     06:20     07:38     07:28     06:58     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:18  
08:15     07:58     15:20     08:57     08:15       13:06  
10:43     09:43     16:58     11:58     10:43       15:10  
13:45     12:13     18:26     15:10     13:45       17:40  
16:12     13:58     19:57 PARK 35 TERK     17:19     16:12       19:15  
17:54     16:18     21:15 PARK 35 TERK     18:52     17:54       21:20 PARK 35 TERK
            22:40 PARK 35 TERK                       23:35 PARK 35 TERK
482 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:58     06:27     07:42     07:34     07:18     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   11:30  
08:20     08:02     15:36     09:13     08:27       13:18  
10:57     09:57     17:12     13:14     11:13       15:25  
14:12     12:28     18:42     15:42     14:36       17:55  
16:24     14:24     20:15 PARK 35 TERK     17:40     16:30       19:35  
18:02     16:44     21:30 PARK 35 TERK     19:30     18:10       21:40 PARK 35 TERK
            23:05 PARK 35 TERK                       00:05 PARK 35 TERK
492 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     06:47     07:23     06:52     06:27     12:47     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:27     14:58     08:42     08:10     08:02     14:49    
11:13     16:37     11:43     10:27     09:57     16:49    
14:36     18:18     14:48     12:58     12:28     18:36    
16:30     19:45 PARK 35 TERK     16:51     15:58     14:24     20:15    
18:10     20:57 PARK 35 TERK     18:34     17:47     16:44     21:30 PARK 35 TERK  
      22:20 PARK 35 TERK                       23:05 PARK 35 TERK      
459 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:18     06:52     07:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     12:25     07:15  
08:42     08:10     15:54       07:54     14:27     08:55  
11:43     10:27     17:33       09:27     16:40     10:30  
14:48     12:58     19:16       11:27     18:24     12:18  
16:51     15:58     20:45 PARK 35 TERK       13:30     20:00     14:10  
18:34     17:47     21:57  PARK 35 TERK       16:06     21:15 PARK 35 TERK   16:25  
            00:05 PARK 35 TERK                 22:40 PARK 35 TERK      
497 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:23     06:58     06:20     07:42     07:34     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:35  
08:57     08:15     07:58     15:36     09:13       09:15  
11:58     10:43     09:43     17:12     13:14       14:22  
15:10     13:45     12:13     18:42     15:42       16:40  
17:19     16:12     13:58     20:15 PARK 35 TERK     17:40       18:10  
18:52     17:54     16:18     21:30 PARK 35 TERK     19:30       20:00 PARK 35 TERK
                  23:05 PARK 35 TERK                 21:57 PARK 35 TERK
493 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:28     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     06:27     07:46     HAT 104   HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   10:42  
09:13     08:20     08:02     15:48     Y.KENT VİNSAN     12:30  
13:14     10:57     09:57     17:26     08:09 09:40     14:34  
15:42     14:12     12:28     19:04     10:45 12:10     16:55  
17:40     16:24     14:24     20:30 PARK 35 TERK     13:35 15:00     18:25  
19:30     18:02     16:44     21:45 PARK 35 TERK     16:05 17:10     20:20 PARK 35 TERK
                  23:35 PARK 35 TERK     18:15 19:10         22:20 PARK 35 TERK
488 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 104   07:18     06:40     07:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     10:54  
Y.KENT VİNSAN   08:27     08:06     15:54       07:55     12:42  
08:09 09:40   11:13     10:13     17:33       09:25     14:46  
10:45 12:10   14:36     12:43     19:16       11:25     17:10  
13:35 15:00   16:30     15:30     20:45 PARK 35 TERK       13:36     18:40  
16:05 17:10   18:10     17:05     21:57  PARK 35 TERK       15:40     20:40 PARK 35 TERK
18:15 19:10               00:05 PARK 35 TERK                 22:45 PARK 35 TERK
507 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:34     07:23     06:52     06:20     07:42     07:28     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT  
14:58     08:42     08:10     07:58     15:36     08:55    
16:37     11:43     10:27     09:43     17:12     10:55    
18:18     14:48     12:58     12:13     18:42     15:27    
19:45 PARK 35 TERK     16:51     15:58     13:58     20:15 PARK 35 TERK     17:40    
20:57 PARK 35 TERK     18:34     17:47     16:18     21:30 PARK 35 TERK     19:12    
22:20 PARK 35 TERK                       23:05 PARK 35 TERK              
310 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:38     07:28     06:58     06:27     07:46     07:42     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
15:20     08:57     08:15     08:02     15:48     09:10    
16:58     11:58     10:43     09:57     17:26     11:10    
18:26     15:10     13:45     12:28     19:04     15:49    
19:57 PARK 35 TERK     17:19     16:12     14:24     20:30 PARK 35 TERK     17:49    
21:15 PARK 35 TERK     18:52     17:54     16:44     21:45 PARK 35 TERK     19:27    
22:40 PARK 35 TERK                       23:35 PARK 35 TERK              
501 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:42     07:34     07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134     06:40     07:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:25  
15:36     09:13     08:20     08:06     15:54       07:55  
17:12     13:14     10:57     10:13     17:33       09:35  
18:42     15:42     14:12     12:43     19:16       11:42  
20:15 PARK 35 TERK     17:40     16:24     15:30     20:45 PARK 35 TERK       13:32  
21:30 PARK 35 TERK     19:30     18:02     17:05     21:57  PARK 35 TERK       15:40  
23:05 PARK 35 TERK                       00:05 PARK 35 TERK              
506 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:46     HAT 104   07:18     06:47     07:23     06:20     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
15:48     Y.KENT VİNSAN   08:27     14:58     08:42     08:05    
17:26     08:09 09:40   11:13     16:37     11:43     09:40    
19:04     10:45 12:10   14:36     18:18     14:48     11:40    
20:30 PARK 35 TERK     13:35 15:00   16:30     19:45 PARK 35 TERK     16:51     13:47    
21:45 PARK 35 TERK     16:05 17:10   18:10     20:57 PARK 35 TERK     18:34     15:57    
23:35 PARK 35 TERK     18:15 19:10         22:20 PARK 35 TERK                    
503 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:50     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     07:38     07:28     07:02 ORMAN KÖY SANAYİ     06:55  
15:54       07:54     15:20     08:57     08:35     08:35  
17:33       09:27     16:58     11:58     10:25     10:15  
19:16       11:27     18:26     15:10     13:12     12:06  
20:45 PARK 35 TERK       13:30     19:57 PARK 35 TERK     17:19     15:09     13:57  
21:57  PARK 35 TERK       16:06     21:15 PARK 35 TERK     18:52     17:27     16:10  
00:05 PARK 35 TERK                 22:40 PARK 35 TERK                    
491 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     06:47     07:23     06:52     06:35     11:06  
  07:54     14:58     08:42     08:10     08:15     12:54  
  09:27     16:37     11:43     10:27     09:55     14:57  
  11:27     18:18     14:48     12:58     12:12     17:25  
  13:30     19:45 PARK 35 TERK     16:51     15:58     14:09     18:55  
  16:06     20:57 PARK 35 TERK     18:34     17:47     16:19     21:00 PARK 35 TERK
        22:20 PARK 35 TERK                       23:10 PARK 35 TERK