PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
207 06:00   HAT 73 08:15 11:27 YAT 07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   12:17   YAT 07:14  
07:44   14:07 08:35   14:48   08:40  
09:25   16:21   10:40   16:49   10:10  
12:27   18:28   13:27   19:25   12:25  
14:58   19:45 PARK 35 TERK   15:48   20:45 PARK 35 TERK   14:40  
16:56   20:57 PARK 35 TERK   17:48   21:57  PARK 35 TERK   17:19  
      22:20 PARK 35 TERK           00:05 PARK 35 TERK          
225 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:20   11:40   YAT 07:18   06:40   YAT 11:57  
07:55   14:17   08:45   08:15   14:25  
09:40   16:28   10:55   10:10   16:19  
12:40   18:40   13:37   13:07   17:55  
15:08   19:57 PARK 35 TERK   15:58   15:28   19:27  
17:06   21:15 PARK 35 TERK   17:58   17:28   21:00 PARK 35 TERK
      22:40 PARK 35 TERK                   22:40 PARK 35 TERK
117 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:27   11:55   YAT 06:55   07:28   08:55   YAT
08:07   14:27   08:25   08:55   13:07  
09:55   16:35   10:25   11:07   15:28  
12:55   18:55   13:17   13:47   17:28  
15:18   20:15 PARK 35 TERK   15:38   16:07   18:55  
  17:17   21:30 PARK 35 TERK   17:38   18:08   20:45 PARK 35 TERK  
      23:05 PARK 35 TERK               22:40 PARK 35 TERK      
189 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:40   12:07   YAT 07:28   06:20   07:18   YAT
08:15   14:37   08:55   07:55   11:18  
10:10   16:42   11:07   09:40   13:47  
13:07   19:10   13:47   12:40   16:08  
15:28   20:30 PARK 35 TERK   16:07   15:08   18:10  
17:28   21:45 PARK 35 TERK   18:08   17:06   19:57 PARK 35 TERK  
      23:35 PARK 35 TERK               21:45 PARK 35 TERK      
243 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:55   12:17   YAT 07:36   06:27   07:28   YAT
08:25   14:48   09:10   08:07   12:40  
10:25   16:49   11:17   09:55   15:08  
13:17   19:25   13:57   12:55   17:08  
15:38   20:45 PARK 35 TERK   16:14   15:18   18:25  
17:38   21:57  PARK 35 TERK   18:18   17:17   20:15 PARK 35 TERK  
      00:05 PARK 35 TERK               21:57  PARK 35 TERK      
444 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:40   12:07   YAT 07:36   08:40   YAT
08:35   08:15   14:37   09:10   12:52  
10:40   10:10   16:42   11:17   15:18  
13:27   13:07   19:10   13:57   17:18  
15:48   15:28   20:30 PARK 35 TERK   16:14   18:40  
17:48   17:28   21:45 PARK 35 TERK   18:18   20:30 PARK 35 TERK  
          23:35 PARK 35 TERK           22:20 PARK 35 TERK      
338 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:18   06:00   HAT 73 08:15 11:27 YAT 06:00   10:40   YAT
08:45   07:44   14:07 07:44   13:17  
10:55   09:25   16:21   09:25   15:38  
13:37   12:27   18:28   12:27   17:38  
15:58   14:58   19:45 PARK 35 TERK   14:58   19:10  
17:58   16:56   20:57 PARK 35 TERK   16:56   20:57 PARK 35 TERK  
          22:20 PARK 35 TERK           23:05 PARK 35 TERK      
464 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:28   06:20   11:40   YAT 06:55   10:55   YAT
08:55   07:55   14:17   08:25   13:27  
11:07   09:40   16:28   10:25   15:48  
13:47   12:40   18:40   13:17   17:48  
16:07   15:08   19:57 PARK 35 TERK   15:38   19:28  
18:08   17:06   21:15 PARK 35 TERK   17:38   21:15 PARK 35 TERK  
          22:40 PARK 35 TERK           23:35 PARK 35 TERK      
511 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:36   06:27   11:55   YAT 07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   11:08   YAT
09:10   08:07   14:27   08:35   13:37  
11:17   09:55   16:35   10:40   15:58  
13:57   12:55   18:55   13:27   17:58  
16:14   15:18   20:15 PARK 35 TERK   15:48   19:45 PARK 35 TERK  
  18:18   17:17   21:30 PARK 35 TERK   17:48   21:30 PARK 35 TERK  
          23:05 PARK 35 TERK           00:05 PARK 35 TERK      
009 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 08:15 11:27 YAT 07:18   06:00   11:55   YAT 06:35  
14:07 08:45   07:44   14:27   07:55  
16:21   10:55   09:25   16:35   09:25  
18:28   13:37   12:27   18:55   10:55  
19:45 PARK 35 TERK   15:58   14:58   20:15 PARK 35 TERK   13:25  
  20:57 PARK 35 TERK   17:58   16:56   21:30 PARK 35 TERK   15:49  
  22:20 PARK 35 TERK               23:05 PARK 35 TERK          
045 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
11:40 YAT 07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:20   12:07   YAT 06:50  
14:17   08:35   07:55   14:37   08:05  
16:28   10:40   09:40   16:42   09:40  
18:40   13:27   12:40   19:10   11:10  
19:57 PARK 35 TERK   15:48   15:08   20:30 PARK 35 TERK   13:36  
21:15 PARK 35 TERK   17:48   17:06   21:45 PARK 35 TERK   16:27  
  22:40 PARK 35 TERK               23:35 PARK 35 TERK          
063 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
11:55   YAT 06:55   12:17   YAT 06:00   07:02 ORMAN KÖY SANAYİ  
14:27   08:25   14:48   07:36   08:27  
16:35   10:25   16:49   09:10   09:55  
18:55   13:17   19:25   11:28   11:25  
20:15 PARK 35 TERK   15:38   20:45 PARK 35 TERK   13:57   13:47  
21:30 PARK 35 TERK   17:38   21:57  PARK 35 TERK   16:18   16:49  
  23:05 PARK 35 TERK           00:05 PARK 35 TERK              
081 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
12:07   YAT 07:28   06:40   HAT 73 08:15 11:27 YAT 06:00  
14:37   08:55   08:15   14:07 07:28  
16:42   11:07   10:10   16:21   08:55  
19:10   13:47   13:07   18:28   10:25  
20:30 PARK 35 TERK   16:07   15:28   19:45 PARK 35 TERK   12:47  
21:45 PARK 35 TERK   18:08   17:28   20:57 PARK 35 TERK   15:09  
  23:35 PARK 35 TERK               22:20 PARK 35 TERK          
099 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
12:17   YAT 07:36   06:27   11:40   YAT 06:20  
14:48   09:10   08:07   14:17   07:42  
16:49   11:17   09:55   16:28   09:10  
19:25   13:57   12:55   18:40   10:40  
20:45 PARK 35 TERK   16:14   15:18   19:57 PARK 35 TERK   12:57  
21:57  PARK 35 TERK   18:18   17:17   21:15 PARK 35 TERK   15:40  
  00:05 PARK 35 TERK               22:40 PARK 35 TERK          
428 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT 06:55   12:17   YAT 07:18   06:20   12:12  
08:25   14:48   08:45   07:44   14:55  
10:25   16:49   10:55   09:25   16:40  
13:17   19:25   13:37   11:40   18:10  
15:38   20:45 PARK 35 TERK   15:58   14:08   19:45  
17:38   21:57  PARK 35 TERK   17:58   16:28   21:15 PARK 35 TERK
          00:05 PARK 35 TERK               23:05 PARK 35 TERK
261 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT 07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   06:00   HAT 73 08:15 11:27 YAT 07:05 ORMAN KÖY SANAYİ 134   12:36  
08:35   07:44   14:07 08:25   15:18  
10:40   09:25   16:21   10:25   16:59  
13:27   12:27   18:28   12:28   18:25  
15:48   14:58   19:45 PARK 35 TERK   14:55   20:00  
17:48   16:56   20:57 PARK 35 TERK   16:58   21:30 PARK 35 TERK
              22:20 PARK 35 TERK           23:35 PARK 35 TERK
297 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT 07:18   06:20   11:40   YAT 06:55   13:12  
08:45   07:55   14:17   08:15   15:27  
10:55   09:40   16:28   10:10   17:09  
13:37   12:40   18:40   12:16   18:40  
15:58   15:08   19:57 PARK 35 TERK   14:42   20:15  
17:58   17:06   21:15 PARK 35 TERK   16:51   21:45 PARK 35 TERK
          22:40 PARK 35 TERK           00:05 PARK 35 TERK
315 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT 07:28   06:27   11:55   YAT 06:40   08:15  
08:55   08:07   14:27   08:07   13:57  
11:07   09:55   16:35   09:55   15:57  
13:47   12:55   18:55   12:04   17:27  
16:07   15:18   20:15 PARK 35 TERK   14:28   18:55  
18:08   17:17   21:30 PARK 35 TERK   16:44   20:30  
          23:05 PARK 35 TERK           21:57 PARK 35 TERK
446 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT 07:36   06:40   12:07   YAT 06:27   11:40  
09:10   08:15   14:37   07:55   14:10  
11:17   10:10   16:42   09:40   16:09  
13:57   13:07   19:10   11:53   17:40  
16:14   15:28   20:30 PARK 35 TERK   14:18   19:10  
18:18   17:28   21:45 PARK 35 TERK   16:38   20:45  
          23:35 PARK 35 TERK           22:20 PARK 35 TERK