216 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:30     07:15     07:00     07:50     07:30     13:40     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:04     08:25     08:18     15:12     08:35     15:12    
09:00     10:00     09:40     16:36     10:20     16:40    
11:00     12:00     11:40     18:00     12:20     18:00    
13:00     13:45     13:30     19:20     14:00     19:20    
14:30     15:36     15:24     20:20     16:00     20:20    
16:48     17:48     17:24     21:30     18:15     21:30    
                  23:00           23:00    
047 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:45     07:50     07:38     07:15     07:57     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   07:00  
08:11     15:12     08:45     08:25     15:48       08:20  
09:20     16:36     10:40     10:00     17:12       09:40  
11:20     18:00     12:40     12:00     18:30       11:00  
13:15     19:20     14:15     13:45     19:40       12:20  
15:00     20:20     16:24     15:36     20:40       14:00  
17:00     21:30     18:45     17:48     22:00       16:30  
      23:00                 23:30          
147 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:00     06:45     07:50     07:38     07:15     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   13:40  
08:18     08:11     15:12     08:45     08:25       15:15  
09:40     09:20     16:36     10:40     10:00       16:45  
11:40     11:20     18:00     12:40     12:00       18:20  
13:30     13:15     19:20     14:15     13:45       19:20  
15:24     15:00     20:20     16:24     15:36       20:20  
17:24     17:00     21:30     18:45     17:48       21:20  
            23:00                   22:30  
060 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:15     07:44     07:30     07:00     06:45     14:15     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:25     14:45     08:35     08:18     08:11     15:48    
10:00     16:12     10:20     09:40     09:20     17:12    
12:00     17:36     12:20     11:40     11:20     18:30    
13:45     19:00     14:00     13:30     13:15     19:40    
15:36     20:00     16:00     15:24     15:00     20:40    
17:48     21:00     18:15     17:24     17:00     22:00    
      22:30                       23:30    
307 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:30     07:57     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:45     07:44     07:28     07:20  
08:35     15:48       08:11     14:45     08:45     08:40  
10:20     17:12       09:20     16:12     10:40     10:00  
12:20     18:30       11:20     17:36     12:40     11:20  
14:00     19:40       13:15     19:00     15:00     12:40  
16:00     20:40       15:00     20:00     16:30     15:00  
18:15     22:00       17:00     21:00     18:15     17:00  
      23:30             22:30              
108 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:38     07:00     07:57     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30     07:40     14:20  
08:45     08:18     15:48       08:04     09:00     15:45  
10:40     09:40     17:12       09:00     11:00     17:15  
12:40     11:40     18:30       11:00     13:00     18:40  
14:15     13:30     19:40       13:00     15:24     19:40  
16:24     15:24     20:40       14:30     16:50     20:40  
18:45     17:24     22:00       16:48     18:45     21:40  
            23:30                   23:00  
111 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:44     07:30     07:15     06:30     07:50     07:52     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
14:45     08:35     08:25     08:04     15:12     09:20    
16:12     10:20     10:00     09:00     16:36     11:20    
17:36     12:20     12:00     11:00     18:00     14:45    
19:00     14:00     13:45     13:00     19:20     16:20    
20:00     16:00     15:36     14:30     20:20     17:36    
21:00     18:15     17:48     16:48     21:30     19:00    
22:30                       23:00          
011 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:50     07:38     06:45     07:57     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:45     08:00  
15:12     08:45     08:11     15:48       08:04     09:20  
16:36     10:40     09:20     17:12       09:40     10:40  
18:00     12:40     11:20     18:30       11:40     12:00  
19:20     14:15     13:15     19:40       13:20     13:20  
20:20     16:24     15:00     20:40       15:36     16:00  
21:30     18:45     17:00     22:00       17:00     18:00  
23:00                 23:30                
255 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:57     YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30     07:44     07:38     07:15     07:40  
15:48       08:04     14:45     08:45     08:30     09:00  
17:12       09:00     16:12     10:40     10:20     10:20  
18:30       11:00     17:36     12:40     12:20     11:40  
19:40       13:00     19:00     14:15     14:30     13:00  
20:40       14:30     20:00     16:24     16:10     15:30  
22:00       16:48     21:00     18:45     17:48     17:30  
23:30             22:30                    
306 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
YAT PARK 35  HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:30     07:44     07:30     07:00     07:00     14:40  
  08:04     14:45     08:35     08:18     08:16     16:15  
  09:00     16:12     10:20     09:40     10:00     17:45  
  11:00     17:36     12:20     11:40     12:00     19:00  
  13:00     19:00     14:00     13:30     14:00     20:00  
  14:30     20:00     16:00     15:24     16:00     21:00  
  16:48     21:00     18:15     17:24     17:24     22:00  
        22:30                       23:30