044 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
06:45 50 HAT 73 12:15 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 12:52 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 13:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
08:30 50 09:40 51 15:12 50 16:15 50
10:20 50 11:40 50 17:00 95 GİT 95 DÖN 50:00 50 19:20 50
12:39 50 14:30 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 21:00 50
15:36 50 18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:40 50 23:00 50
        22:20 50    
051 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:00 50 HAT 73 12:35 08:15 50 13:05 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 08:20 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
08:45 50 10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:24 50 10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
10:40 50 12:13 50 17:30 50 11:40 50
13:33 50 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 19:20 50 14:40  
16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:15 50 21:00 50 17:40 50
        22:40 50    
245 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:20 50 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 HAT 73 08:15 13:18 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 13:45 50 15:48 50 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:15 50 17:45 50 18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:30 50 19:40 50 19:40 50
16:45 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 21:20 50 21:20 50
    21:40 50 23:00 50    
200 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 12:26 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 06:45 50 HAT 73 12:15 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 13:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
09:20 50 14:45 50 08:30 50 15:45 50
11:20 50 16:30 50 10:20 50 18:20 50
14:15 50 18:45 50 12:39 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
17:15 50 20:20 50 15:36 50 21:40 50
    22:00 50        
113 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 12:52 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:00 50 HAT 73 12:35 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50
09:40 51 15:12 50 08:45 50 10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
11:40 50 17:00 95 GİT 95 DÖN 50:00 50 10:40 50 11:40 50
14:30 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 13:33 50 14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:40 50 16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:45 50
    22:20 50    
018 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 08:15 13:05 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:20 50 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:20 50
15:24 50 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 13:45 50 09:20 50
17:30 50 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:15 50 11:20 50
19:20 50 14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:30 50 13:30 50
21:00 50 16:45 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:15 50
22:40 50     21:40 50    
157 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 08:00 13:18 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 06:45 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
15:48 50 09:20 50 08:30 50 13:45 50
17:45 50 11:20 50 10:20 50 16:30 50
19:40 50 14:15 50 12:39 50 18:40 50
21:20 50 17:15 50 15:36 50 20:20 50
23:00 50         22:00 50
325 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
08:15 50 HAT 73 08:00 12:26 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:00 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 09:40 50
10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 14:45 50 08:45 50 14:20 50
12:13 50 16:30 50 10:40 50 17:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:45 50 13:33 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
18:15 50 20:20 50 16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:40 50
    22:00 50     22:30 50
269 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 12:15 08:15 50 12:52 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:20 50 12:45 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:12 50 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
12:13 50 17:00 95 GİT 95 DÖN 50:00 50 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:40 50
18:15 50 20:40 50 16:45 50 22:30 50
    22:20 50        
236 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
HAT 73 12:35 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 13:05 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 07:20 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
09:40 51 15:24 50 09:20 50 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
11:40 50 17:30 50 11:20 50 10:40 50
14:30 50 19:20 50 14:15 50 13:40 50
18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 21:00 50 17:15 50 16:45 50
    22:40 50        
327 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 HAT 73 08:15 13:18 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR HAT 73 08:00 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
13:45 50 15:48 50 09:20 50
16:15 50 17:45 50 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
18:30 50 19:40 50 14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 21:20 50 16:45 50
21:40 50 23:00 50    
301 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
12:26 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 06:45 50 HAT 73 08:00 13:18 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 12:45 50
14:45 50 08:30 50 15:48 50 15:30 50
16:30 50 10:20 50 17:45 50 18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
18:45 50 12:39 50 19:40 50 19:40 50
20:20 50 15:36 50 21:20 50 21:20 50
22:00 50     23:00 50    
139 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
12:52 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:00 50 HAT 73 12:15 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 12:30 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
15:12 50 08:45 50 09:40 51 15:40 50
17:00 95 GİT 95 DÖN 50:00 50 10:40 50 11:40 50 18:40 50
19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 13:33 50 14:30 50 20:20 50
20:40 50 16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 22:00 50
22:20 50            
400 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
13:05 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:20 50 HAT 73 12:35 08:15 50 12:15 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
15:24 50 09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:20 50
17:30 50 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 12:13 50 18:20 50
19:20 50 14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
21:00 50 16:45 50 18:15 50 21:40 50
22:40 50        
229 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
13:18 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 HAT 73 08:15 07:00 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR
15:48 50 09:20 50 13:45 50 08:40 50
17:45 50 11:20 50 16:15 50 10:20 50
19:40 50 14:15 50 18:30 50 13:20 50
21:20 50 17:15 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 16:30 50
23:00 50     21:40 50    
035 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 06:45 50 HAT 73 08:00 12:26 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 12:15 50
08:30 50 14:45 50 09:40 50 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
10:20 50 16:30 50 11:20 50 17:30 50
12:39 50 18:45 50 14:20 50 19:20 50
15:36 50 20:20 50 17:20 50 21:00 50
    22:00 50     23:00 50
514 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:00 50 HAT 73 12:15 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50 12:26 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 08:00 95 GİT 72 DÖN 50 50
08:45 50 09:40 51 14:45 50 10:20 50
10:40 50 11:40 50 16:30 50 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
13:33 50 14:30 50 18:45 50 14:40 50
16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 18:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 20:20 50 17:15 50
        22:00 50    
515 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:20 50 HAT 73 12:35 08:15 50 12:52 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 08:20 50
09:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 10:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:12 50 10:40 50
11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 12:13 50 17:00 95 GİT 95 DÖN 50:00 50 12:30 50
14:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 19:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 15:15 50
16:45 50 18:15 50 20:40 50 17:45 50
        22:20 50    
518 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:40 72 GİT 95 DÖN 50 50 12:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 HAT 73 08:15 13:05 95 GİT 95 DÖN 50 50 YAT                       BÜTÜN ARAÇLARIN ÇENESUYU DÖNÜŞLERİNDE FERAH EVLERE GİRMEK ZORUNDADIR  ÇENESUYU'NA GİDİŞLERDE YOLCU VARSA GİRİLECEKTİR 07:00 50
09:20 50 13:45 50 15:24 50 08:40 50
11:20 50 16:15 50 17:30 50 11:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
14:15 50 18:30 50 19:20 50 13:15 50
17:15 50 20:00 95 GİT 95 DÖN 50 50 21:00 50 16:00 95 GİT 95 DÖN 50 50
    21:40 50 22:40 50