PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
474 06:00     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   08:19     06:40     07:10 SANAYİ   10:27     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:36     14:58     09:57     08:03     08:36     12:58    
09:13     16:50     12:28     10:13     10:43     15:48    
11:27     18:48     15:14     12:43     13:45     17:49    
14:12     20:15 PARK 35 TERK     17:06     15:21     16:06     19:45    
16:21     21:30 PARK 35 TERK     18:58     17:13     17:59     21:00 PARK 35 TERK  
      23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK      
480 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:20     08:08     07:23     06:48     07:17     10:57     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
07:48     15:28     08:57     08:10    HAT 73 2 TUR ATAR   08:48     13:14    
09:27     17:19     11:43     10:57     11:13     15:57    
11:58     19:13     14:36     13:14     13:58     17:57    
14:48     20:30 PARK 35 TERK     16:36     15:43     16:13     20:00    
16:43     21:45 PARK 35 TERK     18:36     17:33     18:12     21:15 PARK 35 TERK  
      23:35 PARK 35 TERK                       22:40 PARK 35 TERK      
449 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:27     07:42     HAT 104   06:56     08:13     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:40  
07:56     14:24     Y.KENT VİNSAN   08:25     15:36       08:35  
09:43     16:28     07:59 09:25   10:27     17:26       10:35  
12:13     18:24     10:35 11:55   12:58     19:27       12:20  
15:06     19:57 PARK 35 TERK     13:25 14:50   15:50     20:45 PARK 35 TERK       14:22  
16:57     21:15 PARK 35 TERK     16:05 16:55   17:43     21:57  PARK 35 TERK       16:10  
      22:40 PARK 35 TERK     18:05 19:10         00:05 PARK 35 TERK              
481 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:40     08:13     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:10 SANAYİ   HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   07:42     06:20  
08:03     15:36       08:36     14:58     09:10     08:15  
10:13     17:26       10:43     16:50     11:43     10:15  
12:43     19:27       13:45     18:48     14:40     12:00  
15:21     20:45 PARK 35 TERK       16:06     20:15 PARK 35 TERK     16:59     13:57  
17:13     21:57  PARK 35 TERK       17:59     21:30 PARK 35 TERK     19:27     15:40  
      00:05 PARK 35 TERK                 23:05 PARK 35 TERK              
327 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:48     07:29     07:17     06:27     08:08     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:55  
08:10    HAT 73 2 TUR ATAR   13:28     08:48     07:56     15:28       09:55  
10:57     15:57     11:13     09:43     17:19       11:50  
13:14     17:50     13:58     12:13     19:13       13:46  
15:43     19:45 PARK 35 TERK     16:13     15:06     20:30 PARK 35 TERK       16:25  
17:33     20:57 PARK 35 TERK     18:12     16:57     21:45 PARK 35 TERK       18:25  
      22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK              
325 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:56     06:20     07:29     07:17     06:40     11:27     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:25     07:48     13:28     08:48     08:03     14:25    
10:27     09:27     15:57     11:13     10:13     16:49    
12:58     11:58     17:50     13:58     12:43     18:24    
15:50     14:48     19:45 PARK 35 TERK     16:13     15:21     20:15    
17:43     16:43     20:57 PARK 35 TERK     18:12     17:13     21:30 PARK 35 TERK  
            22:20 PARK 35 TERK                 23:05 PARK 35 TERK      
051 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:10 SANAYİ   06:27     07:42     07:23     06:48     11:58     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:36     07:56     14:24     08:57     08:10    HAT 73 2 TUR ATAR   14:55    
10:43     09:43     16:28     11:43     10:57     17:09    
13:45     12:13     18:24     14:36     13:14     18:48    
16:06     15:06     19:57 PARK 35 TERK     16:36     15:43     20:30    
17:59     16:57     21:15 PARK 35 TERK     18:36     17:33     21:45 PARK 35 TERK  
        22:40 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK      
477 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:17     06:56     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   08:19     06:00     12:43     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
08:48     08:25     14:58     09:57     07:36     15:36    
11:13     10:27     16:50     12:28     09:13     17:40    
13:58     12:58     18:48     15:14     11:27     19:12    
16:13     15:50     20:15 PARK 35 TERK     17:06     14:12     20:45    
18:12     17:43     21:30 PARK 35 TERK     18:58     16:21     21:57 PARK 35 TERK  
            23:05 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK      
426 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:23     06:48     07:10 SANAYİ   07:29     06:20     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   12:54  
08:57     08:10    HAT 73 2 TUR ATAR   08:36     13:28     07:48       14:57  
11:43     10:57     10:43     15:57     09:27       17:25  
14:36     13:14     13:45     17:50     11:58       19:15  
16:36     15:43     16:06     19:45 PARK 35 TERK     14:48       20:40 PARK 35 TERK
18:36     17:33     17:59     20:57 PARK 35 TERK     16:43       21:57 PARK 35 TERK
                  22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK
515 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:19     07:10 SANAYİ   06:48     07:42     06:27     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   13:18  
09:57     08:36     08:10    HAT 73 2 TUR ATAR   14:24     07:56       15:25  
12:28     10:43     10:57     16:28     09:43       17:55  
15:14     13:45     13:14     18:24     12:13       19:35  
17:06     16:06     15:43     19:57 PARK 35 TERK     15:06       21:00 PARK 35 TERK
18:58     17:59     17:33     21:15 PARK 35 TERK     16:57       22:20 PARK 35 TERK
                  22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK
083 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 104   06:40     08:13     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   07:23     06:20     12:10  
Y.KENT VİNSAN   08:03     15:36       08:57     07:55     14:10  
07:59 09:25   10:13     17:26       11:43     09:27     16:40  
10:35 11:55   12:43     19:27       14:36     12:13     18:40  
13:25 14:50   15:21     20:45 PARK 35 TERK       16:36     15:12     20:00 PARK 35 TERK
16:05 16:55   17:13     21:57  PARK 35 TERK       18:36     17:19     21:20 PARK 35 TERK
18:05 19:10         00:05 PARK 35 TERK                       22:45 PARK 35 TERK
518 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:29     07:17     06:20     08:08     HAT 104   HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:55  
13:28     08:48     07:48     15:28     Y.KENT VİNSAN     08:55  
15:57     11:13     09:27     17:19     07:59 09:25     10:55  
17:50     13:58     11:58     19:13     10:35 11:55     12:42  
19:45 PARK 35 TERK     16:13     14:48     20:30 PARK 35 TERK     13:25 14:50     14:46  
20:57 PARK 35 TERK     18:12     16:43     21:45 PARK 35 TERK     16:05 16:55     16:55  
22:20 PARK 35 TERK                 23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10            
044 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:42     07:23     06:27     08:13     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     07:35  
14:24     08:57     07:56     15:36       07:28     09:35  
16:28     11:43     09:43     17:26       08:55     11:35  
18:24     14:36     12:13     19:27       11:13     13:32  
19:57 PARK 35 TERK     16:36     15:06     20:45 PARK 35 TERK       14:12     15:55  
21:15 PARK 35 TERK     18:36     16:57     21:57  PARK 35 TERK       16:40     18:10  
22:40 PARK 35 TERK                 00:05 PARK 35 TERK                    
478 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   08:19     06:56     06:20     07:29     07:10  SANAYİ   HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
14:58     09:57     08:25     07:48     13:28     08:27    
16:50     12:28     10:27     09:27     15:57     10:13    
18:48     15:14     12:58     11:58     17:50     13:45    
20:15 PARK 35 TERK     17:06     15:50     14:48     19:45 PARK 35 TERK     16:19    
21:30 PARK 35 TERK     18:58     17:43     16:43     20:57 PARK 35 TERK     18:36    
23:05 PARK 35 TERK                       22:20 PARK 35 TERK              
335 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:08     HAT 104   06:40     06:00     07:42     07:18     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT
15:28     Y.KENT VİNSAN   08:03     07:36     14:24     08:40    
17:19     07:59 09:25   10:13     09:13     16:28     10:43    
19:13     10:35 11:55   12:43     11:27     18:24     13:58    
20:30 PARK 35 TERK     13:25 14:50   15:21     14:12     19:57 PARK 35 TERK     16:27    
21:45 PARK 35 TERK     16:05 16:55   17:13     16:21     21:15 PARK 35 TERK     18:57    
23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10               22:40 PARK 35 TERK              
059 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:13     HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     HAT 73 07:50 2 TUR ATAR   08:19     06:40     07:15  
15:36       07:36     14:58     09:57     08:05     09:15  
17:26       09:13     16:50     12:28     09:43     11:15  
19:27       11:27     18:48     15:14     12:28     13:06  
20:45 PARK 35 TERK       14:12     20:15 PARK 35 TERK     17:06     15:24     15:10  
21:57  PARK 35 TERK       16:21     21:30 PARK 35 TERK     18:58     17:27     17:40  
00:05 PARK 35 TERK                 23:05 PARK 35 TERK                    
328 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
HAT SORUMLUSU METİN SANCAK YAT   06:00     08:08     HAT 104   06:56     06:55     12:30  
  07:36     15:28     Y.KENT VİNSAN   08:25     08:15     14:34  
  09:13     17:19     07:59 09:25   10:27     09:57     17:10  
  11:27     19:13     10:35 11:55   12:58     13:28     18:55  
  14:12     20:30 PARK 35 TERK     13:25 14:50   15:50     16:09     20:20 PARK 35 TERK
  16:21     21:45 PARK 35 TERK     16:05 16:55   17:43     18:12     21:40 PARK 35 TERK
            23:35 PARK 35 TERK     18:05 19:10               23:10 PARK 35 TERK